Economie

Groningen: stikstofplan maken akkoord, maar mét perspectief landbouw en heldere doelen

De provincie Groningen wil medewerking verlenen aan de ambitie om de uitstoot van stikstof te verminderen. Maar in plannen daartoe moet ook een goed en uitgewerkt perspectief komen voor de landbouw. In overleg met de landbouw maar ook met andere betrokken partijen wil de provincie Groningen bepalen waar de stikstofreductie te realiseren valt. Het zal voor Groningen een uitdaging worden om een plan te maken dat breed gedragen zal worden, maar de provincie denkt wel dat daar in onderling overleg uit te komen zal zijn. Dat staat in een brief van het college van Gedeputeerde Staten aan het kabinet.


Leestijd: 2 minuten

Groningen: stikstofplan maken akkoord, maar mét perspectief landbouw en heldere doelen
Groningen: stikstofplan maken akkoord, maar mét perspectief landbouw en heldere doelen

De provincie Groningen gaat aan de slag met een gebiedsplan waarin de opgaven voor onder meer stikstof, klimaat en waterkwaliteit samenkomen, maar heeft nog wel 10 vragen en voorwaarden voor het Rijk. Een goed en uitgewerkt perspectief voor de landbouw, heldere haalbare doelen en tijdspad, ruimte en middelen zijn bijvoorbeeld randvoorwaardelijk. Het gebiedsplan moet er voor zorgen dat de vergunningverlening weer op gang komt en geeft invulling aan een leefbaar platteland met een gezonde natuur en toekomst voor de landbouw.

Want Groningen is een landbouwprovincie en het college van de provincie wil dat Groningen dat ook blijft. Dat laten Gedeputeerde Staten in een brief weten aan het Rijk en aan Provinciale Staten. Daarbij vindt de provincie het belangrijk om zelf, in overleg met de betrokkenen in de verschillende gebieden, te bepalen hoe en waar de stikstofreductie te realiseren valt, samen met de andere Europese opgaven zoals water en klimaat. Maar ook provinciale doelen, zoals de veenweidestrategie, biodiversiteit en versterking van akker en weidevogelpopulaties.

Ook vraagt de provincie het Rijk snel duidelijkheid te geven over onder meer de doelen op het gebied van water en klimaat, een oplossing voor de PAS-melders en regelingen voor agrariërs die met het leveren van maatschappelijke (groene) diensten hun inkomsten zeker willen stellen.

De provincie denkt dat de totaalopgave voor stikstofreductie in Groningen onder voorwaarden haalbaar is en realiseert zich dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. De uitdaging wordt om samen met de agrariërs, boerenorganisaties, inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, industrie, mobiliteitssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de opgaven waar we als maatschappij voor staan, wat tegelijkertijd perspectief biedt voor de toekomst.

Proces

Het college wil het proces de komende tijd zodanig inrichten dat eind december de eerste opzet van het gebiedsplan beschikbaar is. "Om daarnaartoe te werken wil de provincie in het najaar van 2022 in gesprek met vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren. Voorafgaand aan die bijeenkomsten worden alle lopende gebiedsprocessen en (wettelijke) opgaven in beeld gebracht, want er gebeurt ook al veel, zoals de aanpak van de veenweideoxidatie die het college vandaag heeft vastgesteld", aldus de provincie Groningen in een dinsdagmiddag uitgegeven persbericht.

(Archieffoto boven: provincie Groningen).