Economie

Gronings bedrijf Erfgoedbehoud: woningen voor mensen die tijdelijk hun huis moeten verlaten wegens herstel aardbevingsschade

In Groningen moet naar verwachting een groot aantal huizen versterkt worden. Vele gezinnen moeten daarvoor het eigen huis enige tijd verlaten. Het ontbreekt echter aan goede opvangwoningen. In het gebied staan nu ondernemers op die hier een oplossing voor willen bieden. Een van die ondernemers is Pieter Bouwman van Erfgoedbehoud. Samen met zijn echtgenote wil hij grote panden opdelen en verbouwen tot goede, betaalbare woningen.


Leestijd: 1 minuut

Gronings bedrijf Erfgoedbehoud: woningen voor mensen die tijdelijk hun huis moeten verlaten wegens herstel aardbevingsschade
Gronings bedrijf Erfgoedbehoud: woningen voor mensen die tijdelijk hun huis moeten verlaten wegens herstel aardbevingsschade

De verwachte bouwopgave in het bevingsgebied is enorm. Nationaal Coördinator Hans Alders wil vanaf januari 2016 honderd woningen per week laten versterken, wat neer komt op ruim vijfduizend huizen per jaar. Een deel van de gezinnen in die huizen hebben tijdelijk elders onderdak nodig, maar zoveel leegstaande huizen zijn er niet.

Herbestemmen, versterken en opdelen

Ondernemer Pieter Bouwman is van mening dat een deel van de oplossing ligt bij het herbestemmen van grote panden, zoals voormalige gemeentehuizen, bedrijfsgebouwen en scholen. Door deze panden op te delen, te versterken en te verbouwen tot verschillende woningen, wil hij gezinnen tijdelijk onderdak bieden. Ook ziet hij hierin een mogelijkheid om cultuurhistorische panden voor de regio te behouden.

Prettige woonomgeving

Tijdelijk je huis uit moeten vanwege herstel of versterking, is geen prettig vooruitzicht. Bouwman wil daarom vooral een prettige woonomgeving creëren voor deze gezinnen. Kinderen kunnen er samen spelen en ouders vinden er steun bij elkaar. Ook helpt hij ze bij wat er verder allemaal bij komt kijken, van opslag meubels tot vervoer van de kinderen van en naar school.

Succesvol concept

Bouwman heeft al succes met dit concept, maar richtte zich tot nog toe vooral op pas gescheiden mensen. Zij kunnen in een zeer hectische periode van hun leven bij Erfgoedbehoud terecht voor een betaalbare en volledig gemeubileerde intermezzo-woning (zie www.erfgoedbehoud.nl). Dit concept is volgens hem ook prima geschikt voor gezinnen die vanwege herstel of versterking tijdelijk het eigen huis moeten verlaten.

Zoektocht

Bouwman zoekt momenteel in de regio naar geschikte panden. Hij heeft daarvoor ook contact gelegd met de verschillende gemeenten, die ook gaan over de benodigde vergunningen en het herbestemmen van panden.