Economie

Nieuwe fondsmanager Ondernemersfonds Groningen: Jan Gerbrand Krol

Jan Gerbrand Krol is benoemd tot fondsmanager van het Ondernemersfonds Groningen. Daarmee komt een eind aan een periode van drie jaar waarin deze functie op interimbasis werd vervuld door Berjo Wortmann. Krol start per 1 augustus en heeft onder meer tot taak de zichtbaarheid van het Ondernemersfonds, dat een belangrijke rol speelt bij de financiering van activiteiten in het belang van Groningse ondernemers, verder te vergroten.


Leestijd: 1 minuut

Nieuwe fondsmanager Ondernemersfonds Groningen: Jan Gerbrand Krol
Nieuwe fondsmanager Ondernemersfonds Groningen: Jan Gerbrand Krol

Jan Gerbrand is binnenstadmanager in Sneek en in die hoedanigheid heeft hij met enige regelmaat te maken met het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. Daarnaast heeft hij ruime kennis en ervaring in zowel binnensteden als op bedrijventerreinen en heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van het Ondernemersfonds in Leek.

Als fondsmanager is Jan Gerbrand verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het fonds, het toezicht op en de advisering over de besteding van de trekkingsrechten van de bedrijvenverenigingen, de coördinatie van stadsbrede projecten alsook het initiëren van nieuwe stadsbrede projecten, die de economie van de gemeente Groningen naar een hoger plan brengen.

Daarnaast onderhoudt hij contacten met de stakeholders, zoals de bedrijvenverenigingen, de gemeente en de partners in het Akkoord van Groningen. Het doorontwikkelen en vergroten van de zichtbaarheid van het Ondernemersfonds behoort ook tot zijn takenpakket.

Het Ondernemersfonds heeft onlangs een structuurwijziging vastgesteld, waarmee een functionelere samenwerking met de gemeente en de partners in het Akkoord van Groningen wordt beoogd. Jan Gerbrand zal hierin een belangrijke coördinerende en initiërende rol vervullen.