Economie

Subsidie voor investeren in ‘Toekomstbestendige Industrie’ Groningen

Bedrijven die willen investeren in verduurzaming in de gemeente – en provincie Groningen kunnen vanaf 15 april een beroep doen op de subsidieregeling ‘Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI)’. Deze regeling werd een jaar geleden al in het leven geroepen om grootschalige industriële investeringsprojecten in Groningen te steunen, en is met een jaar verlengd.


Leestijd: 1 minuut

Female architect using digital tablet at construction site
Female architect using digital tablet at construction site

Deze verlenging betekent dat Groningse industriële bedrijven tot en met april 2025 subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Sinds het openstellen van de subsidie in 2021 werden er al dertien aanvragen ingediend, Tot nu toe is circa 8 miljoen euro aan subsidie toegekend, op een totaal investeringsvolume van ruim 67 miljoen euro, zo meldt de provincie Groningen.

Zo werd er onder andere subsidie verleend voor een circulaire betonfabriek en voor een bioraffinaderij. Vanaf 2021 zorgde dit voor 95 banen voor een CO2-reductie van 200 kiloton. Dat is de CO2-emissie van het gas- en elektriciteitsverbruik van meer dan 40 duizend huishoudens.  

Aanvragen en contact

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website: www.snn.nl/SITI.