Economie

VNO-NCW : ‘Chloorverwerking in Delfzijl juist uitbreiden’

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat er een nauwere koppeling moet komen van de noordelijke economie aan de landelijke ontwikkelingen. Om de Groningse economie te versterken is het ook van belang om de chloorverwerking in Delfzijl uit te breiden.


Leestijd: 1 minuut

Een en ander kwam onlangs naar voren tijdens een overleg tussen de ondernemersorganisatie VNO-NCW en het College van Gedeputeerde Staten van Groningen. Het overleg ging over belangrijke punten als de verbetering van de infrastructuur, de aanleg van de zweeftrein, de chloorindustrie in Delfzijl en het Rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en economie in het noorden.Zowel VNO-NCW als provincie zijn van mening dat een nauwere koppeling van de noordelijke economie aan de landelijke ontwikkelingen onmisbaar is voor een versterking van de economische groei in Noord-Nederland. Verbetering en uitbreiding van de infrastructuur en het wegnemen van knelpunten op bijvoorbeeld de hoofdverkeerswegen, is daarvoor noodzakelijk. In dat verband pleiten zowel VNO-NCW als provincie voor een snelle aanleg van de magneetzweefbaan Amsterdam – Groningen. Ook onderschrijven beide partijen de opinie dat de magneetzweefbaan van nationaal belang is.Wat betreft de chloorproduktie in Delfzijl bleken beide partijen het er over eens dat de chloorverwerkende industrie van groot belang is in het Eemsmondgebied. Niet alleen voor de instandhouding van de werkgelegenheid, maar ook om de magnesiumproductie van de grond te kunnen krijgen. Volgens beide partijen zal een gedwongen afbouw van het vervoer van chloor per spoor een averechts effect veroorzaken. ‘Inzetten op uitbreiding van de chloorverwerking in Delfzijl is een veel beter alternatief en kan ook knelpunten rond de chloorindustrie en het transport in andere delen van Nederland oplossen en bijdragen aan de veiligheid’, aldus werkgevers en provincie.