Economie

WarmteStad gestart met aanleg ondergrondse opslag Zernike Campus

WarmteStad is dinsdag, bij de nieuwe WarmteCentrale op Zernike Campus, gestart met de bouw van de eerste ondergrondse seizoensopslag. Hier wordt het overschot aan duurzame warmte tijdelijk opgeslagen, om op een later moment huizen en bedrijven in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.


Leestijd: 1 minuut

De ondergrondse opslag wordt grotendeels gevuld met de warmte van het zonnewarmtepark Dorkwerd. In dit park wekken de zonnepanelen geen elektriciteit op, maar vangen ze de warmte van de zon op. Het zonnewarmtepark Dorkwerd wordt op dit moment gebouwd op het voormalige slipdepot van provincie Groningen en zal het grootste zonnewarmtepark van Nederland worden.

Innovatief opslagsysteem

Seizoensopslag (ATES) is een warmte koude-systeem waarmee warmte die niet direct gebruikt kan worden, tijdelijk wordt opgeslagen om op later in te zetten. Dit is handig omdat bijvoorbeeld de meeste zonnewarmte van Zonnewarmtepark Dorkwerd in de zomer wordt gewonnen, maar op koude winterdagen nodig is. Zo zorgt WarmteStad dat de opgevangen duurzame warmte optimaal wordt ingezet.

Zernike campus krijgt twee seizoensopslagsystemen: Seizoensopslag PR Zernike en Seizoensopslag WarmteCentrale. De Provincie en de gemeente Groningen hebben in totaal vier miljoen euro subsidie uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld voor de aanleg hiervan. Daarnaast start WarmteStad deze zomer met de aanleg van het warmteleidingnetwerk tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd.