Economie

Werkloosheid stad Groningen daalt met 13 procent; maar niveau blijft hoog

De werkloosheid in het Noorden blijft vooralsnog flink dalen. Van de drie noordelijke provincies was de daling in de provincie Groningen het sterkst. In de stad Groningen was er helemaal sprake van een sterke daling van de werkloosheid: met 13 procent. Maar de werkloosheid in de stad blijft met 12,9 procent nog steeds onacceptabel hoog.


Leestijd: 1 minuut

Dat zijn de belangrijkste feiten over de werkloosheidsontwikkeling in de maand augustus. De cijfers zijn afkomstig van de aan het Hereplein gevestigde Arbeidsvoorziening Groningen.Volgens die cijfers bedroeg het aantal werklozen in het Noorden per 1 september 58.600. Een jaar eerder waren dat er nog 64.600. Dat betekent een daling ten opzichte van het voorgaande jaar met 9,3 procent. De daling was zelfs wat groter dan elders in Nederland, want landelijk nam de werkloosheid af met 9,0 procent.Binnen Noord Nederland bedroeg de daling van de werkloosheid 8,0 procent, in Drenthe 8,2 procent en in de provincie Groningen zelfs 10,9 procent.Maar hoe rooskleurig ook: er zijn wel enige kanttekeningen te maken bij deze cijfers. Want weliswaar daalde de werkloosheid in het Noorden in een jaar met 9,3 procent, een jaar geleden was de daling nog forser, en wel 15,1 procent.Bovendien bedraagt de werkloosheid in het Noorden nog steeds 8,3 procent, terwijl dat percentage landelijk ligt op 6,2 procent. Maar het verschil met het landelijk gemiddelde wordt wel langzaam kleiner: dat bedroeg vorig jaar nog 2,4 procent en bedraagt nu nog maar 2,1 procent.Wat de gemeente Groningen betreft: daar is de werkloosheid met 12,9 procent van alle grote gemeenten in het Noorden nog steeds het hoogst. Wel nam de werkloosheid in de gemeente Groningen in een jaar tijd met 13 procent af. Maar het resterende percentage van 12,9 procent geeft dus nog allerminst reden tot juichen.