Economie

Zijn omwonenden van Groninger kanalen nog veilig met al die aanvaringen?

Afgelopen dinsdag, 4 januari, werd de Dorkwerderbrug geramd door een binnenvaartschip. De aanvaring komt in een rijtje van 31 aanvaringen met bruggen in Groningen sinds het jaar 2000. Eerder werden onder andere ook de Gerrit Krolbrug (2021) en de Paddepoelsterbrug (2018) geramd. Zijn omwonenden van de Groninger kanalen nog wel veilig? En hoe zit het met de veiligheid op het kanaal? Dat vraagt de statenfractie van de Partij voor het Noorden zich af.


Leestijd: 1 minuut

Zijn omwonenden van Groninger kanalen nog veilig met al die aanvaringen?
Zijn omwonenden van Groninger kanalen nog veilig met al die aanvaringen?

De Partij stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Ze willen onder andere weten hoe het kan dat deze aanvaringen met regelmaat voorkomen in het Van Starkenborghkanaal, en of er iets mis is met de bruggen of het kanaal zelf. Zo vragen ze zich af of het kanaal wel voldoende is ingesteld op relatief lange schepen. 

Ook vragen ze zich af wat de veiligheidsvoorzieningen voor aanwonenden aan het kanaal zijn, en wat de status is van de vervanging van de geramde bruggen. De partij is van mening dat met publiek geld gefinancierde infrastructurele projecten, zoals de vervanging van bruggen, de belanghebbenden en gebruikers een belangrijke stem horen te hebben.