Innovatie

Business Generator Groningen vijftien jaar; op zoek naar ondernemende onderzoekers

Business Generator Groningen bestaat dit jaar vijftien jaar. Waar het samenwerkingsverband tussen de RUG en het UMCG ooit werd opgericht om ‘bedrijvigheid uit de kennisinstellingen te bevorderen’, heeft het nu met name een functie in het screenen en scouten van onderzoek met marktpotentie en het ondersteunen van ondernemende onderzoekers op hun weg naar de markt. Daarmee wil Business Generator Groningen de maatschappelijke en economische impact van wetenschappelijke kennis vergroten.


Leestijd: 2 minuten

Business Generator Groningen vijftien jaar; op zoek naar ondernemende onderzoekers
Business Generator Groningen vijftien jaar; op zoek naar ondernemende onderzoekers

Edward van der Meer, Directeur van Triade en Campus Groningen, stond vijftien jaar geleden aan de basis van Business Generator Groningen. “We hebben het over 2007, het was een hele andere tijd. “Valorisatie” was net wettelijk vastgelegd als kerntaak van de kennisinstellingen en stond nog in de kinderschoenen. Het was pionieren. Het onderzoek ging weliswaar heel voortvarend, maar de bedrijvigheid vanuit de kennisinstellingen kon nog wel een boost gebruiken”.

Interim Directeur Bettina Zijlstra: “Als gevolg van het vaststellen van valorisatie als kerntaak van de kennisinstellingen, heeft een cultuuromslag plaatsgevonden waarin we steeds meer het belang zijn gaan zien van het vermarkten van onderzoek en de waarde hiervan voor de maatschappij. In navolging hiervan sloot ook Rabobank, met haar groeiende maatschappelijke focus, zich aan bij het samenwerkingsverband. Waar Business Generator Groningen zich van oorsprong richtte op het vermarkten van voornamelijk health en life science onderzoek, vindt er nu een verbreding plaats naar o.a. energie, duurzaamheid en digitale innovaties. Thema’s die ook naadloos aansluiten bij de ambitie van het Campus Community Fund, waar o.a. Rabobank deel van uitmaakt.”

Toch zien Zijlstra en Van der Meer ook nog voldoende uitdagingen. Zoals het meer ‘outside in’ denken waarin de marktvraag centraal staat, samenwerking op nationaal en internationaal niveau en een duidelijker en aantrekkelijker carrièrepad om de ondernemende onderzoeker te stimuleren het onderzoek naar de markt te brengen.

Zijlstra kijkt met ambitie naar de toekomst. “Er is nog veel winst te behalen. Zo is er een belangrijke taak voor Business Generator Groningen weggelegd in het creëren van “awareness”. Om onderzoekers te overtuigen van de maatschappelijke waarde van hun onderzoek en hen te motiveren en te ondersteunen in het naar de markt brengen van de onderzoeksresultaten. Maar ook in het screenen en scouten van onderzoek met marktpotentie. Dit vraagt om een actieve benadering van ons, waarin we pro-actief met onderzoekers in gesprek gaan en een goed beeld hebben van welke kennis klaar is voor die stap naar de markt. En als we eenmaal zicht hebben op kansrijke ideeën, moeten we er alles aan doen om het proces naar de markt zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.”

“Drempels wegnemen” noemt Van der Meer het ook wel. En “een klein beetje geduld hebben.” “We willen dat hetgeen we nu bedenken direct de markt opgaat. Zo werkt dat vaak niet. Kijk naar Polyganics en Symeres, pareltjes van onze regio. Voortgekomen uit de kennisinstellingen. Daar is ook tijd overheen gegaan voordat zij stonden waar ze nu staan. Dat moeten we ons goed realiseren.”

Het volledige dubbelinterview met Edward van der Meer en Bettina Zijlstra lees je hier.

Meer weten over het werk van Business Generator Groningen en de mogelijkheden om je onderzoek naar de markt te brengen en/ of met ons samen te werken? Bezoek de nieuwe website.