Innovatie

EU-project laat kansen zien voor landbouw op verzilte grond

Het EU-project Saline Farming (SalFar) – waar onder andere de provincie Groningen aan mee heeft gewerkt – is na vijf jaar succesvol afgesloten. Tijdens het project is ervaring opgedaan met het verbouwen van gewassen onder zilte omstandigheden op meer dan twintig proefvelden in zeven Noordzeelanden. De experimenten hebben geleid tot vele positieve verrassingen, zowel bij landbouwers als bij wetenschappers.


Leestijd: 1 minuut

EU-project laat kansen zien voor landbouw op verzilte grond
EU-project laat kansen zien voor landbouw op verzilte grond

Langdurige droogte en een stijgende zeespiegel zorgen voor meer verzilting. Dat wil zeggen, meer zout in de bodem. Voor boeren is dat vaak slecht nieuws, want daardoor kunnen veel dingen niet meer verbouwd worden, en de kwaliteit van gras voor het vee vermindert ook. Een mogelijke strategie om met verzilting om te gaan, is om te kiezen voor zouttolerante gewassen. De provincie Groningen heeft daarom samen met partners uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen en Zweden gewerkt aan oplossingen voor de landbouw om met zout te leren leven.

Gewassen die tegen zout kunnen

Er is onder andere gekeken naar traditionele landbouwgewassen die zouttoleranter zijn, maar die ook in niet-zilte omstandigheden een aanvaardbare productiviteit hebben. We zijn erachter gekomen dat bepaalde rassen aardappelen het heel goed doen in zilte grond, waarbij ook de smaak verbetert. Deze kunnen als delicatessen of "premium" aardappel verkocht worden. Ook wortels en diverse koolsoorten doen het prima in verzilte grond. Suikerbieten en wintertarwe zijn getest en worden geanalyseerd. Belangrijke conclusies zijn dat zilte teelt mogelijk is met kennis van de zouttolerante gewassen, passende bemesting, en een goed bodemmanagement. 

Aan de slag met zilte landbouw

Voor boeren die op dit gebied willen pionieren is het boek ‘Inspiratie en Handleiding voor Zilte Landbouw’ uitgegeven. Ook kan er een bezoek gebracht worden aan de proefvelden van Stichting Proefvelden Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en de proefvelden van het project Dubbele Dijk. Daarnaast wordt de opgedane kennis wereldwijd gedeeld met boeren, wetenschappers en landen die ook te maken hebben met verzilting op https://northsearegion.eu/salfar/