Innovatie

Fundering warmtecentrale WarmteStad gereed

De fundatie voor de nieuwe warmtecentrale op de Zernike Campus is gereed. Gisteren, donderdag, werd het beton gestort. “De bouw komt nu letterlijk van de grond, wordt nu echt zichtbaar”, zegt projectleider Bert Koelman. De oplevering van de nieuwe warmtecentrale vindt naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaats.


Leestijd: 1 minuut

Fundering warmtecentrale WarmteStad gereed
Fundering warmtecentrale WarmteStad gereed

De nieuwe warmtecentrale gaat 10.000 woningen en gebouwen in Groningen-Noordwest voorzien van duurzame warmte. Diverse woongebouwen van de woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen als de Hanzehogeschool zijn al aangesloten op het warmtenet.

Minder gas nodig

Met de warmtecentrale kan het warmtenet definitief gevoed worden met duurzame warmte. Daardoor is er minder gas nodig. Ook is de centrale voorbereid op het verwarmen van het warmtenet met zonnewarmte. Koelman: “De voorbereiding onder de grond was een groot aandeel van het totale bouwkundige werk van de centrale.” Er staan bijna 200 palen van 27 meter lang en er ligt een netwerk aan leidingen. Bijvoorbeeld voor de uitkoppeling  van duurzame restwarmte door de datacenters QTS en Bytesnet.

Transparant gebouw

De nieuwe warmtecentrale krijgt een glazen pui. “Het wordt geen traditionele energiecentrale omringd door hekwerken. Het bijzondere, transparante gebouw gaat iets toevoegen aan Zernike Campus, dat is zeker. Vanaf de weg kun je de machines en techniek die jou voorzien van duurzame warmte, zien staan.”

Verplaatsing warmtebuffers

De twee reeds gebouwde 18 meter hoge warmtebuffers, met een inhoud van 800.000 liter water per stuk, verhuizen eind 2021 naar de definitieve plek op het terrein. Koelman: “De bufferbouwer kon al sneller starten dan de bouwkundig aannemer. Dat leverde voor beide partijen het voordeel op dat ze vrijer, efficiënter en sneller konden en kunnen werken. De buffers worden straks met een grote kraan opgetild en verplaatst.” Met de warmtebuffers kan WarmteStad gedurende de dag de verschillen in vraag en aanbod van warmte opvangen.