Innovatie

Groei aantal studenten en bedrijven voor digitaliseringsopdrachten Digital Society Hub Hanzehogeschool

De innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen – de Digital Society Hub – heeft een groei van het aantal studenten voor digitaliseringsopdrachten bij bedrijven en overheid genoteerd. Dit ondanks de onzekere corona-periode, gedeeltelijke sluiting van onderwijsgebouwen en uitval van studenten en medewerkers, zo blijkt uit het jaaroverzicht 2021 – 2022.


Leestijd: 1 minuut

Hanzehogeschool Digital Society Hub: meer studenten helpen bedrijven met digitale oplossingen
Hanzehogeschool Digital Society Hub: meer studenten helpen bedrijven met digitale oplossingen

Programmadirecteur Roland Hiemstra: “Door veel online te werken, grote inzet en flexibiliteit van studenten, medewerkers en partners is het weer gelukt om de innovatiewerkplaats in het vorige onderwijsjaar te laten groeien. Zo werkten afgelopen onderwijsjaar 876 studenten van 18 verschillende opleidingen aan digitaliseringsvraagstukken. In de projecten waren 80 partners en 49 (docent)onderzoekers betrokken.”

Naast vragen vanuit het MKB, merkt Hiemstra ook een toenemende vraag m.b.t. onderwijs- en onderzoeksopdrachten van overheidsorganisaties in Noord-Nederland. Hiemstra: “Er is een prominentere rol voor digitalisering bij nieuw beleid. Overheidsorganisaties moeten bij het maken van nieuwe wetten en regels ook de informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy op orde hebben.”

Samenwerking innovatielabs Rijksoverheid

In maart van dit jaar openden Dick Pouwels (voorzitter college van bestuur) Hanzehogeschool en Harmen Harmsma (directeur-generaal) van DUO het eerste innovatielab bij de Digital Society Hub. Een fysieke plek waar het hoger onderwijs en het Rijk samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken rondom betrouwbare digitale dienstverlening van de Rijksoverheid. Het lab brengt verschillende expertises samen en draagt bij aan de ontwikkeling van een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven.

Maatschappelijke opdracht Digitale Transformatie

De Hanzehogeschool Groningen heeft naast de drie speerpunten ‘energie’, ‘healthy ageing’ en ‘ondernemerschap’ ook ‘digitale transformatie’ als maatschappelijke opdracht geformuleerd. Zo wil de Hanzehogeschool de komende jaren de kansen van digitalisering benutten om de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en van de organisatie te vergroten. Hierdoor kunnen we regionaal, nationaal en internationaal een grotere impact maken.

(Bron en meer informatie: Digital Society Hub).