Innovatie

Groningen aan de slag met Europees project over duurzame logistiek

Als voorloper op het gebied van duurzaamheid is het geen verrassing dat ook Groningen meedoet aan het project ULaaDS, een Europees duurzaamheidsproject dat staat voor ‘Urban Logistics as an on-Demand Service’. Een afspraak uit het Klimaatakkoord is om in minstens dertig Nederlandse gemeenten een zero-emissiezone te kunnen instellen per 1 januari 2025. Geen CO2-uitstoot dus, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld elektrisch vervoer. Bij ULaaDS staat de vraag centraal hoe deze gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, oplossingen kunnen bedenken voor deze uitdaging.


Leestijd: 2 minuten

Groningen aan de slag met Europees project over duurzame logistiek
Groningen aan de slag met Europees project over duurzame logistiek

Groningen is daarom twee trajecten begonnen om te kijken of dit effectieve oplossingen voor een zero-emissiezone kunnen zijn. Het betreft het plaatsen van pakketkluizen – onbemande plekken waar je pakketten kunt afgeven of ophalen als winkelier – en het opzetten van een deelplatform voor duurzame voertuigen als bakfietsen en elektrische deelvoertuigen en een binnenstadsservice voor inkomende en uitgaande goederen. Het deelplatform en de binnenstadsservice gebeuren in samenwerking met de GCC en lokale ondernemers. In 2022 wordt ook het venstertijdengebied uitgebreid. Dat betekent dat vrachtwagens op meer plekken niet meer welkom zullen zijn buiten de venstertijden. En in 2030 komen er zero-emissiezones en mag je niet meer met een diesel in de Diepenring komen. 

Paul Buijs is onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar duurzame stadslogistiek, en kijkt wat voor innovatieve oplossingen er geboden kunnen worden voor logistieke problemen. “In lijn met landelijk beleid richt de gemeente een zero-emissiezone in, maar waakt er ook voor dat lokale ondernemers er niet de dupe van worden. Daarom bieden wij als RUG nu ondersteuning om te zorgen dat barrières als een venstertijdengebied hun bedrijfsmodel niet in de weg gaan zitten of dat je er zelfs juist door kunt gaan groeien.” 

Het netwerk van de RUG biedt uitkomst bij het project. “Vanuit de RUG krijgen we veel mee van andere Europese steden waar ze met vergelijkbare dingen bezig zijn. Er wordt ook veel over mogelijke oplossingen geschreven in wetenschappelijke tijdschriften. Daaruit kunnen we leren welke oplossingen mogelijk wel en niet werken en proberen we dat hiertoe te passen”, legt Buijs uit. “En straks onderzoeken we ook of het daadwerkelijk werkt”, legt Buijs uit.

Waar de gemeente en de RUG als kartrekkers fungeren, speelt de GCC als lokale partner een rol bij de uitvoering van het project. In januari 2022 gaan de pilots immers al van start. “We hebben een werkgroep van zeventien ondernemers opgericht en met hen gesproken over de ideeën die men heeft om straks op die zero-emissiezone in te kunnen spelen”, vertelt Erwin Mulder van de GCC. “We zijn bijvoorbeeld gaan nadenken over een concrete toepassing van die deelvoertuigen: kunnen we iets doen met een cargo bike, met een elektrische bestelbus die je met elkaar deelt? We kijken of we deelvoertuigen kunnen leasen en of we daarbij een reserveringssysteem gaan hanteren, zodat de ene ondernemer ‘m straks elke dag kan gebruiken als hij dat wilt en de ander misschien maar een keer in de twee weken. Bij het onderzoeken van zo’n reserveringssysteem is de RUG ook betrokken.”

Mulder nodigt ondernemers van harte uit om nu al actief mee te denken en na te gaan wat dit kan gaan betekenen voor hun eigen bedrijfsvoering. “Als dit traject werkt, kunnen we gaan kijken hoe we het straks groter kunnen maken en het aantal verkeersbewegingen nog verder kunnen terugdringen.” Uiteindelijk is het traject volgens hem vooral daarvoor bedoeld: om te informeren en om te inspireren. “Zodat andere ondernemers misschien denken: hee verrek, dat is interessant, ik wil daar eigenlijk ook wel in mee.”