Innovatie

Groningse gemeenten achter plannen energie-transitie; in 2030 wordt 5,7 TWh duurzaam opgewekt

Bijna alle gemeenten in de provincie Groningen zijn akkoord met de manier waarop de overgang naar een duurzamere energievoorziening geregeld wordt. Dat is vastgelegd in een Groningse invulling voor de Regionale Energie Strategie (RES). Die komen er op neer dat in Groningen in 2030 in totaal in 5,7 TWh duurzaam zal worden opgewekt, dus via zonnepanelen, windenergie of anderszins. Het Groningse plan is vastgesteld in overleg met gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. De gemeente Pekela neemt deze zomer een beslissing.


Leestijd: 2 minuten

Groningse gemeenten achter plannen energie-transitie; in 2030 wordt 5,7 TWh duurzaam opgewekt
Groningse gemeenten achter plannen energie-transitie; in 2030 wordt 5,7 TWh duurzaam opgewekt

De provincie Groningen is een van de dertig regio’s in Nederland die plannen moeten maken voor de vraag hóe ze duurzame energie willen gaan opwekken. Al die regio’s samen, dus heel Nederland, moeten in 2030 35 TWh energie duurzaam op te wekken. En daarvan gaat Groningen dus 5,7 TWh opwekken

Volgens voorzitter van de stuurgroep RES, Hielke Westra, zijn er nog vraagstukken zoals de ruimtelijke inpassing bij eventuele toekomstige ambities die om een oplossing vragen. “Het bod dat Groningen nu aanbiedt, omhelst plannen voor zonneparken en windmolens die al vergund zijn, waarvoor subsidie is toegezegd, ook al netcapaciteit beschikbaar is. Per gemeente zijn deze plannen aangevuld met ambities die eerder al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd”.

In de voorbereidingen voor een vervolgplan, de RES 2.0 (vast te stellen in 2023), die na de zomer zullen starten, zal de ruimtelijke inpassing van mogelijk toekomstige ambities een belangrijk aandeel vormen. Het gaat dan om toekomstige plannen en ambities die geen onderdeel uitmaken van de RES 1.0. De betrokken gemeenten zullen samen deze visie samen met de Provincies en de waterschappen opstellen.

Voor de burger is hierin een belangrijke rol in weggelegd benadrukt Westra: “Op weg naar de RES 2.0 zal ook de betrokkenheid van de burger in toenemende mate een rol krijgen. Zo wordt er gekeken naar de inzet van bijvoorbeeld een burgerberaad of omgevingsraad om eigenaarschap en zeggenschap van inwoners te vergroten. Daarbij is ook lokaal eigendom een belangrijk onderwerp in elke RES: hoe inwoners zeggenschap krijgen en meeprofiteren van wind en zon op land projecten”, aldus Westra.

Dertig RES-regio’s in Nederland geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo zorgen zij er samen voor dat er in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Regio Groningen is een van de RES-regio’s. Daarnaast zorgt de Rijksoverheid voor minimaal 49 TWh uit Wind op Zee projecten.

Foto boven: zonnepark in de vorm van een zonneweide. Het is ook mogelijk om zonneparken te gebruiken om de biodiversiteit te bevorderen. Meer daarover in deze column van Roderick Groen van Arcadis.