Innovatie

Groningse website gewijd aan poëzie-marathon met Komrij

Dichters hebben de naam soms wat stoffig te zijn en niet met hun tijd mee te gaan. Zo niet in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Op donderdag 25 januari 2001 vindt voor de tweede maal de LandelijkeGedichtendag plaats. In het hele land zal poëzie die dag een belangrijkeplaats in nemen. De stad Groningen spant de kroon met een 24-uursPoëziemarathon. Ter gelegenheid daarvan is er een speciale website voor deelnemende dichters in het leven geroepen. Daaraan wordt onder andere meegewerkt door Gerrit Komrij (Dichter des vaderlands), Rutger Kopland, Louis Th. Lehmann, Diana Ozon, Astrid Lampe, Tsjêbbe Hettinga, Ingibjörg Haraldsdóttir (IJsland), Inger Elisabeth Hansen (Noorwegen), Peter Holvoet-Hanssen(België), Meindert Talma, Willem Jan van Wijk, Jouni Inkala (Finland),Daniël Dee, Petra Else Jekel, Marie Lundquist (Zweden), Pia Tafdrup(Denemarken), Wouter Godijn, Cornelis van der Wal, Pier Boorsma, Kees vander Hoef, Sieger M. Geertsma en vele anderen.Tijdens de Poëziemarathon zal er van 0.00 tot 24.00 uur continu iets metpoëzie te beleven zijn. Bijna alle evenementen zijn gratis toegankelijk.Boekhandels, bibliotheken, scholen, de Rijksuniversiteit, deSchrijversschool, omroepen, cafés en andere literaire organisaties slaan dehanden ineen om 24 uur lang op verschillende plekken in de stad eenpoëzieprogramma te brengen. Vele facetten van poëzie komen hierbij aan deorde.Het laatste nieuws rond de ontwikkelingen van het programma is dagelijks tevolgen op de speciale website: www.poeziemarathon.nl Vanaf volgend weekendwordt er op verschillende locaties in de stad Groningen een speciaalprogrammaboekje verspreid.Meer informatie over de PoëzieMarathon is verkrijgbaar via de website, oftelefonisch op 050-5271332 (Uitgeverij Passage) of 050-8507162 (DeSchrijversschool), contact via e-mail droog@epibreren.com oftjeerdbruinja@hotmail.com