Innovatie

Noorderpoort opent als eerste SDG House in Groningen

Noorderpoort opent op vrijdag 24 september in Kasteel.gro een SDG House in de provincie Groningen. Een SDG House is een vaste plek waar onderwijs, ondernemers en inwoners samen aan de slag gaan met de zogenaamde Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen). Noorderpoort is hiermee het eerste ROC dat een SDG House vanuit het mbo faciliteert.


Leestijd: 2 minuten

Noorderpoort opent als eerste SDG House in Groningen
Noorderpoort opent als eerste SDG House in Groningen

“Daar zijn we best trots op", vertelt Wim van de Pol, bestuursvoorzitter Noorderpoort. "We hebben met dit SDG House de ambitie om een aanjagende en faciliterende rol te vervullen richting overheden, bedrijfsleven en onderwijs. De nadruk ligt daarbij voor ons uiteraard op de ontwikkeling van de student. Met projecten en evenementen van, voor en door studenten, van alle verschillende niveaus, zoeken we de samenwerking met het werkveld. Kasteel.gro is daarvoor als locatie bij uitstek geschikt, want hier komen onderwijs en werkveld nu al samen." 

Landelijk netwerk

Het SDG House Groningen hoort bij het landelijke netwerk van SDG Houses, allen onderdeel van de community van SDG Nederland. Deze community heeft als doel de integratie van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de samenleving te versnellen door middel van informatieverschaffing, ondersteuning bij projecten en het stimuleren van nieuwe verbintenissen en partnerschappen. Deze doelen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een duurzamere plek is in de breedste zin van het woord. Dit betekent niet alleen dat er concreet stappen worden gezet om klimaatproblematiek tegen te gaan, maar dat er ook actie wordt ondernomen in het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van onderwijs.

Noorderpoort & SDG

Noorderpoort wil een actieve bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. In de onderwijspraktijk ervaren docenten de SDG's als een bruikbaar instrument om over het thema duurzaamheid te doceren en erover met hun studenten te communiceren. Daarom heeft Noorderpoort een interne leergang voor docenten ontwikkeld, waarin docenten geholpen worden om de SDG's een natuurlijke plek te geven in hun onderwijspraktijk. Maar het vraagt ook een voorbeeldrol in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij de inkoop van diensten en producten. Ook daarin worden stappen richting een duurzame toekomst gezet. De komst van het SDG House bij Noorderpoort is opnieuw een mooie stap vooruit.