Innovatie

Proef met langere schooldagen in Groningen

Langer naar school? In Groningen is dat vanaf dit najaar mogelijk bij zes scholen in de noordelijke stadswijken. Het betreft een proef die moet uitwijzen of het verlengen van schooldagen inderdaad een prima methode is om onderwijsachterstanden tegen te gaan. De scholen gaan zelf invullen wat ze hun leerlingen gaan bieden in de extra uren.


Leestijd: 2 minuten

Proef met langere schooldagen in Groningen
Proef met langere schooldagen in Groningen

De zes scholen in de Noordelijke stadswijken van Groningen starten dit najaar met pilots voor een verlengde schooldag. Met de verlengde schooldag krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast taal en rekenen voor bijvoorbeeld bewegen, gezonde voeding, cultuur, techniek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het is een van de maatregelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan en de kansen van kinderen te vergroten, aldus de gemeente. "Bovendien kan met een goed naschools aanbod voor alle kinderen in de wijk, de segregatie worden verminderd. Daarom is de verlengde schooldag opgenomen in de Onderwijsagenda van de gemeente."

Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs (archieffoto boven): “Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Daarom investeert de gemeente samen met het onderwijs de komende jaren in de verlengde schooldag. Het college kiest ervoor de verlengde schooldag in te zetten in die wijken waar de sociaal-economische achterstanden het grootst zijn en de kinderen deze extra onderwijstijd het hardst nodig hebben”.

Pilots

Iedere school kiest zijn eigen speerpunten. Alinda Koerts, directeur OBS Het Karrepad: “Wij richten een fantastische MakerSpace in: een ontdekruimte waar kinderen zowel technisch als digitaal aan de slag gaan met uitdagende vragen. Daarnaast komen er talentblokken rondom Koken & Voeding, Natuur & Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen. Zo hopen we al onze leerlingen te prikkelen”.

IKC Borgmanschool Oosterpark heeft kunst en cultuur als centrale thema gekozen. KDS Bisschop Bekkers, CBS de Wegwijzer, OBS Pendinghe en SBO de Bekenkampschool gaan een breed naschools programma aanbieden dat uitgevoerd wordt door verschillende partijen als BSlim, Bij Vrijdag en diverse ondernemers uit de wijk. Zo kunnen alle kinderen in deze wijken profiteren van een verlengde schooldag.

Leernetwerk

Wethouder Carine Bloemhoff: “Het is uiteindelijk de bedoeling dat we leren van alle pilots. In samenwerking met de Hanzehogeschool werken we momenteel aan de opzet van een leernetwerk. Deelnemende scholen kunnen via dit leernetwerk van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Ook voor de monitoring van de verschillende pilots werken we samen met onderzoekers van de Hanzehogeschool.”

Als de pilots succesvol zijn wordt bekeken of de verlengde schooldag verder ontwikkeld kan worden en breder ingezet op scholen binnen de gemeente Groningen.

Vanuit de Regio Deal Noord-Groningen is er 1,6 miljoen euro voor 2 jaar beschikbaar gesteld voor het opzetten van pilots.