Innovatie

Webinar: hoe kun in aanmerking komen voor speciale corona-subsidie?

In een razend tempo is er voor 1 miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen voor noordelijke ondernemers en kennisinstellingen om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Maar hoe maak je efficiënt gebruik van deze mogelijkheid tot subsidie, hoe komen we samen tot de beste oplossingen? Donderdagmiddag organiseren LIFE Cooperative en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) daarom een webinar over deze nieuwe subsidie waarin ondernemers en kennisinstellingen hun vragen snel beantwoord krijgen.


Leestijd: 1 minuut

Webinar: hoe kun in aanmerking komen voor speciale corona-subsidie?
Webinar: hoe kun in aanmerking komen voor speciale corona-subsidie?

Snel handelen
De ondernemers die verenigd zijn in de LIFE Cooperative zijn bij uitstek geschikt om met die zo gewenste innovatieve oplossingen te komen. Om belangstellende leden snel, veilig en efficient van antwoorden te voorzien, besloot de LIFE Cooperative daarom samen met subsidievertrekker SNN en partner Campus Groningen een webinar te organiseren op donderdag 16 april, van 14.30 tot 16.00 uur. Snel handelen is noodzakelijk, want de aanvraag is al op vrijdag 10 april opengesteld. Ondernemers en kennisinstellingen kunnen nog tot donderdag 30 april hun aanvraag indienen.

Deelnemen aan het webinar
De webinar is te volgen via een Youtube livestream middels de volgende link: https://youtu.be/Kr26weXIkoI. Het is mogelijk om tijdens het webinar via de Youtube Live Chat vragen te stellen die gedurende de live-stream beantwoord zullen worden. Ook worden de meest gestelde vragen verzameld door de sprekers van de webinar. De antwoorden op die vragen zullen terug te vinden zijn op de website van Campus Groningen.

Hoe werkt de subsidie?
Aanvragen voor de ‘COVID-19 subsidie’ kunnen worden ingediend vanaf vrijdag 10 april tot donderdag 30 april a.s. Bedrijven kunnen een verkort projectplan indienen en er zal een versnelde beoordelingsprocedure plaatsvinden. Ook geldt: de beste projecten krijgen subsidie. In de beoordelingscriteria houdt SNN vooral rekening met de mate van vernieuwing van het onderzoek of de oplossing, de maatschappelijk impact van het project en de periode waarbinnen het project ook echt tot concrete resultaten leidt. Dit alles direct gerelateerd aan de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus.