Innovatie

Wilko Huyink trots op wat Groningen Bereikbaar heeft bereikt, maar vooral op wat niet zichtbaar is...

Groningen heeft enkele spannende jaren achter de rug wat betreft de werkzaamheden aan de ringwegen en de verkeerspleinen. Voordat deze noodzakelijke werkzaamheden van start gingen hielden velen hun hart vast: “Dit gaat een dikke puinhoop worden!”. Maar nu een deel van de werkzaamheden is afgerond, en andere nog in volle gang zijn, kan vastgesteld worden dat deze sombere voorspelling niet is uitgekomen. Groningen heeft uitstekend leren leven met overlast, enorme verkeersproblemen waren er niet en de stad is redelijk goed bereikbaar gebleven.


Leestijd: 4 minuten

Wilko Huyink trots op wat Groningen Bereikbaar heeft bereikt, maar vooral op wat niet zichtbaar is...
Wilko Huyink trots op wat Groningen Bereikbaar heeft bereikt, maar vooral op wat niet zichtbaar is...

“Daar ben ik trots op. Maar het meest trots ben ik op het feit dat er een uitstekende samenwerking is ontstaan met ondernemers, overheden, onderwijs, vervoerders en veel andere instellingen. Daarmee is Groningen echt uniek. “Hoe kán dat? Hoe hebben jullie dát in Groningen voor elkaar gekregen…?!’: die vragen moeten we in het hele land vaak beantwoorden.” Dat zegt Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar. Dat is de organisatie is er voor moet zorgen dat Groningen tijdens ingrepen als Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Precies tien jaar en vier maanden geleden begon Huyink aan de klus, waarbij hij de ogen van heel bestuurlijk Groningen op zich wist gericht. Daar zagen ze met angst en beven de grote wegwerkzaamheden naderen. Maar nu, eind 2022, blijkt dat tot nu toe allemaal zonder ál te veel overlast te zijn verlopen. Huyink (64) besloot, na een kort moment van terugkijken op de afgelopen tien jaar, dat dit een mooi moment is om zijn functie te beëindigen en zijn leven een nieuwe wending te geven. Al weet hij nog niet precies wat hij gaat doen. “Misschien ga ik op zoek naar hobby’s of klussen die dicht bij de maatschappij staan.”

Begin 2023  komt er dus een definitief een eind aan zijn directiefunctie. De afgelopen tien jaar werd de oostelijke ringweg opgeknapt, en gingen werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, het Julianaplein, het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg van start. Vele fietsvoorzieningen werden aangelegd, het Q-liner systeem ingevoerd, een extra sneltrein naar Leeuwarden, een nieuwe. Sontbrug, uitbreiding P&R's, etc En ook achter het Hoofdstation wordt gewerkt.

“Groningen Bereikbaar werd opgericht omdat drie grote projecten van start zouden gaan. De komst van de tram, de aanpak van het Hoofdstation en Aanpak Ring Zuid. Maar drie weken nadat ik was begonnen, werd besloten dat Groningen geen tram zou krijgen. Maar er bleven dus nog wel twee grote projecten over”.

Volgens Huyink was er vanaf het allereerste begin sprake van een prima publiek-private samenwerking, van betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Vanaf het begin heeft Groningen Bereikbaar getracht om deze samenwerking verder uit te bouwen, en dat dat is gelukt, daar kijkt hij met trots op terug.

Volgens Wilko Huyink was er ook veel goodwill bij de inwoners van Groningen en Drenthe. “Er waren, bijvoorbeeld bij de Operatie Julianaplein, echt dagen waarop alles enorm in het honderd had kunnen lopen. Maar velen gaven gehoor aan onze oproep om thuis te werken, op een andere manier te reizen of later te beginnen. Prachtig!”.

Trots is Huyink ook op de medewerkers van de aannemers, de mannen en vrouwen in de oranje hesjes. “Kijk maar eens bij de verdiepte ligging die is gegraven bij de DUO, waar de tunnel komt. Daar wordt in een gigantisch tempo doorgewerkt. Ik spreek wel eens met de medewerkers en dan zie ik ook hoe trots ze zijn op wat ze maken. En terécht!”.

Huyink zelf is beslist geen borstklopper, die graag wil laten zien wat er allemaal is gebouwd. Hij ziet zijn organisatie vooral als de olie die zorgt dat alles gesmeerd verloopt, en dat anderen goed kunnen werken. “Wij hebben tot taak om te zorgen voor afstemming bij alle grote projecten, om verkeersgebruikers te informeren, om te zorgen voor verkeersmanagement, en we doen aan mobiliteitsmanagement. En we zorgen voor de communicatie van alle werkzaamheden”.

Toekomst

Nu alles op rolletjes loopt, en grote ingrepen over twee tot drie jaar klaar zijn, doemt de vraag op wat de toekomst is van Groningen Bereikbaar.

“De aanleiding tot onze oprichting was de start van de grote projecten. Maar wat we hebben geleerd is dat gedragsbeïnvloeding zeer vruchtbaar kan zijn. En ik denk dat als veel werkzaamheden zijn afgerond het nog steeds belangrijk kan zijn om verkeersgedrag te beïnvloeden en mensen te stimuleren andere vormen van vervoer te kiezen, of andere vertrektijden. Of dat we scholen later laten beginnen om spitsdrukte af te laten vlakken. Zó ’n soort taak blijft de komende jaren onverminderd van belang!”.

De provincie Groningen zou de manier van werken van Groningen Bereikbaar wel willen uitbreiden tot de hele provincie. En ook de manier van samenwerken die in Groningen is ontstaan tussen bedrijfsleven en overheden zou wel eens een blijvertje kunnen zijn.

Huyink benadrukt dat Groningen Bereikbaar zelf geen macht heeft, en vooral achter de schermen heeft moeten opereren, en gezag heeft moeten opbouwen. “Dat is wel hard werken geweest. En vertrouwen, dat krijg je alleen op basis van de inhoud, en door overtuiging”.

Mooiste project?

Als je Huyink vraagt op welk nieuw bouwwerk, welk stuk wegdek of vernieuwde viaduct of verkeersplein hij het meest trots is, moet hij even nadenken. “Op niet één. Althans: niet één in het bijzonder. Ik ben trots op alle werken die het totale project uitmaken, in mijn ogen stuk voor stuk allemaal échte kúnstwerken. Prachtig dat we er hier in Groningen samen de schouders onder hebben kunnen zetten. We hebben het samen gerooid. Mijn eigen werkwijze, waar ik steeds naar heb gestreefd, dat noemen mensen weleens ‘nederig en bekwaam’.

“Als ik familie en vrienden langs de projecten rijd, dan ben ik natuurlijk óok wel heel trots op die werkzaamheden. Maar nog veel meer op de dingen die je niet ziet: de samenwerking, en de positieve betrokkenheid van alle partijen in Groningen”, aldus Wilko Huyink.