Nieuws

Ambulancezorg komend half jaar onder verscherpt toezicht

Ambulancezorg Groningen staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ambulancezorg heeft daarmee een half jaar de tijd maatregelen te treffen en orde op zaken te stellen.


Leestijd: 1 minuut

De inspectie benadrukt dat mensen die 112 bellen wel de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar als er binnen de organisatie geen noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd, zijn er wel zorgen over de patiëntveiligheid voor de middellange termijn, zo stelt IGJ.

Het rommelt al langere tijd binnen Ambulancezorg Groningen. Vorig jaar werd duidelijk dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag en gevoelens van onveiligheid op de werkvloer. Daarnaast voldeden ook de interne bedrijfsprocessen niet aan de eisen en was er veel verloop onder personeel.

Ondanks de kritiek op de besturing van de Ambulancezorg Groningen, heeft de inspectie grote waardering voor het personeel. “De medewerkers hebben lange tijd op de toppen van hun kunnen gewerkt en een grote betrokkenheid voor de patiëntenzorg laten zien”, zo meldt de inspectie.

Ambulancezorg Groningen krijgt nu een half jaar de tijd maatregelen te nemen zodat weer aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Zo moet er elk kwartaal een rapportage worden opgesteld met daarin analyses van onder andere de ingezette verbeteringen op calamiteiten, incidenten, klachten en ritevaluaties. Ook verwacht de inspectie dat er op korte termijn beleid wordt vastgesteld over bekwaamheid van het personeel, inclusief bijbehorende scholingen.