Nieuws

GasTerra in Groningen blijft twee jaar langer functioneren

GasTerra heeft meer tijd nodig om de eigen organisatie af te bouwen. Daarom zal het haar werkzaamheden niet eind 2024 beëindigen, maar twee jaar later, eind 2026. GasTerra ontstond ooit als afsplitsing van de Gasunie, en is dus een zelfstandig bedrijf: groothandelaar in aardgas en groen gas. In 2020 werd bekend gemaakt dat het zou stoppen met haar werkzaamheden. Volgens critici was dat veel te drastisch, omdat het zeker in een tijd van schaarste handig zou zijn voor Nederland om een bedrijf te hebben met verstand van gasprijzen. Maar de voorgenomen ontmanteling van GasTerra werd doorgezet; nu blijkt dat het niet lukt om het bedrijf binnen twee jaar te stoppen.


Leestijd: 1 minuut

“Hoewel de afbouw van veel bedrijfsprocessen volgens plan verloopt, heeft GasTerra voor de volledige afbouw meer tijd nodig. De einddatum van het bedrijf is daarom gewijzigd en vastgelegd op 31 december 2026”, zo laat GasTerra weten in een persverklaring.

Het in 2020 vastgestelde afbouwplan werkte toe naar beëindiging van GasTerra’s bedrijfsactiviteiten per 31 december 2024. Inmiddels is de in- en verkoopportefeuille van GasTerra sterk gereduceerd en ook de afbouw van de overige activiteiten verloopt volgens planning. Dit resulteert er eveneens in dat de organisatie met ruim 30 procent is gekrompen.

“Inmiddels is gebleken dat, mede als gevolg van de marktontwikkelingen in de afgelopen tijd, de omvang en aard van een deel van de resterende verplichtingen dusdanig is dat een verlenging van de afbouwtermijn nodig is om tot een zorgvuldige afronding te komen”, aldus GasTerra.

GasTerra-CEO Annie Krist: “Wij willen de afbouw van GasTerra op een zorgvuldige wijze afronden met oog voor de belangen van de stakeholders. Hier is meer tijd voor nodig dan in 2020 was voorzien.”

GasTerra zal ook in de extra afbouwjaren geen in- of verkoopcontracten afsluiten of verlengen of nieuwe activiteiten ontplooien, tenzij noodzakelijk voor de balancering van de gasportefeuille. Het doel van het kabinet is om de Groningenproductie in 2023 of uiterlijk 2024 te beëindigen.

De besluitvorming hierover heeft geen relatie met de verlengde afbouw van GasTerra, aldus de verklaring.