Nieuws

Gemeente schiet ondernemers en zzp’ers te hulp: voorlopig geen lokale belastingen

Ondernemers in de gemeente Groningen mogen hun lokale belastingen later betalen. Dat is een van de maatregelen die de gemeente neemt om lokale ondernemers, instellingen en zzp-ers, die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen, te helpen.


Leestijd: 3 minuten

Oud-wethouder Paul de Rook wordt commissaris bij FC Groningen
Oud-wethouder Paul de Rook wordt commissaris bij FC Groningen

Wethouder Paul de Rook, Economische zaken: “We hebben te maken met een bizarre en onzekere situatie in Nederland. Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels verdwijnen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat een lokale overheid dan ook moet helpen naast de landelijke steun die men kan ontvangen.”

Het college van B en W heeft dan ook een heel pakket aan maatregelen samengesteld. Lokale belastingen, zoals logiesbelasting en precario op terrassen, worden voorlopig niet geïnd.  Daarnaast wordt bij al verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

Betalingen versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Corona maatregelen.

Opdrachten aan zelfstandigen

De gemeente laat verder weten waar mogelijk zelfstandigen en flexwerkers in te huren. Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

Uitstel huur gemeentelijk vastgoed

De gemeente verhuurt haar eigendom aan verschillende doelgroepen, uiteenlopend van maatschappelijke, culturele, en welzijnsorganisaties en ondernemers en bewoners van gemeentelijke woningen. Partijen die gemeentelijk vastgoed huren en afhankelijk zijn van inkomsten van derden, kunnen worden geraakt door de Corona-maatregelen. De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal drie maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Vooruitbetaling van subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen.

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid deze subsidie eerder uit te keren.

Aanpassen prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties.

Voor gesubsidieerde organisaties geldt dat de gemeente coulanter omgaat met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Corona-maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

Terugbetalen van leges voor afgelaste evenementen.

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Corona-maatregelen. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementen vergunning, maar ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

Tijdelijk verruimen van venstertijden voor bevoorrading binnenstad

De gemeente heeft met ingang van donderdag 19 maart de venstertijden tijdelijk aangepast die gelden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad. In lijn met het verzoek van Transport en Logistiek Nederland en ondernemersvereniging Evofenedex zijn de bevoorradingstijden tijdelijk uitgebreid tot 18:00 uur in plaats van 12:00 uur. Dat betekent dat de bevoorrading in de binnenstad tijdelijk tussen 5:00 uur en 18:00 uur kan plaatsvinden.

Budget beschikbaar stellen voor nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken.

De gemeente maakt een budget vrij van 250.000 euro om nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken. Zo wil de gemeente ondernemers, instellingen en organisaties met mooie initiatieven ondersteunen. 

Beroep op externe partijen en consumenten.

De gemeente doet ook een beroep op externe partijen en consumenten om waar mogelijk coulant te zijn. Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien. Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.


Deze aanpak is een eerste opzet. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en onderzoekt eventuele vervolgmaatregelen.

10 maatregelen ondernemers from Gemeente Groningen on Vimeo.