Nieuws

‘Groningen moet huur voor sportverenigingen kwijtschelden’

De gemeente Groningen moet, in navolging van andere grote steden, de huur kwijtschelden voor sportverenigingen voor de maanden maart tot en met juni. Daarvoor pleiten de fracties van CDA en VVD in de Groningse gemeenteraad.


Leestijd: 1 minuut

Inwoners Groningen kunnen zich weer inschrijven voor cursussen sport en cultuur
Inwoners Groningen kunnen zich weer inschrijven voor cursussen sport en cultuur

De twee fracties vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven over het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheld.

Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat er 90 miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten. Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun.

CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt.'

VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hierbij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

(Archieffoto: Oranje Nassau – foto Twitter: @jholman12).