Nieuws

Groot stadsdebat ontbrandt in Groningen

Een spectaculair stadsdebat staat op het punt los te branden in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 1999 de toekomstplannen voor de stad Groningen in 2010 gepresenteerd in de vorm van een stadsvisie. Deze plannen droegen de gezamelijke titel ‘Groningen, het stedelijk alternatief’. Over de plannen wil het college nu in debat met de stad. Met inwoners, bedrijven, burgers, instellingen en de Groninger media wil het college op korte termijn een levendig stadsdebat organiseren rondom de toekomst van Groningen.
Doel van het ‘Groot Groninger Stadsdebat’ is meer inzicht te krijgen in de vraag of inwoners van Groningen zich herkennen in de uitgangspunten van van de stadsvisie. Een debat moet leiden tot een inventarisatie van de meningen van Stadjers over Groningen in 2010. De uitkomsten leveren een bijdrage aan de prioritering in de uitwerking van de visie.
Op 7 juni wordt vanaf 20.00 uur het ‘Groot Groninger Stadsdebat’ georganiseerd rond drie centrale thema’s:
Ruimtelijk debat – Ligt Groningen in Nederland?, Economisch debat – Groningen: Werk zat en toch werkloos? en Sociaal debat – Groningen: Is de stad wel van iedereen?