Nieuws

Grote geluidswal tegen lawaaioverlast bij woonwijk Buitenhof Groningen

De Groningse gemeenteraad bespreekt komende woensdag 13 april een voorstel van het college van B en W om maatregelen te nemen tegen toenemende geluidsoverlast voor inwoners van de woonwijk Buitenhof, afkomstig van de snelweg A7. De geluidswal zou moeten komen tussen het Stadspark en viaduct Hoogkerk.


Leestijd: 2 minuten

Grote geluidswal tegen lawaaioverlast bij woonwijk Buitenhof Groningen
Grote geluidswal tegen lawaaioverlast bij woonwijk Buitenhof Groningen

Al jaren is de geluidsoverlast van de snelweg A7 bij Groningen-West onderwerp van gesprek in de woonwijk Buitenhof en ook de gemeenteraad. Bewoners van de wijk ervaren al zeker 25 jaar in toenemende mate geluidshinder van de snelweg, zo meldt de gemeente Groningen in een toelichting op het raadsvoorstel.

Eén van de maatregelen om de wijk Buitenhof bescherming te bieden tegen het verkeerslawaai is het toepassen van stil zeer open asfalt beton (ZOAB) op de snelweg A7 tussen de afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk. De gemeenteraad had hier in 2020 al budget voor beschikbaar gesteld. De planning is dat dit in 2024 wordt uitgevoerd.

Motie

De gemeenteraad heeft op 28 april 2021 ook de motie 'Rust voor de Buitenhof' unaniem aangenomen. Deze motie draagt het college van burgemeester en wethouders (B&W) op om samen met wijkbewoners, omliggende wijken en de bedrijven van het bedrijventerrein Kranenburg de mogelijk van een zonnewal van Stadspark tot het viaduct Hoogkerk te bekijken. Een zonnewal is een geluidswal , bestaande uit – of belegd met zonnepanelen en groenvoorziening.

Bij de verkenning naar de mogelijkheden waren onder meer een werkgroep van bewoners van de Buitenhof en de Vereniging Wijkraad Hoogkerk betrokken. Uit het onderzoek naar een zonnewal blijkt dat de techniek rondom energieopwekkende geluidsschermen veelbelovend is, maar ook nog in een ontwikkelfase zit. Uit het onderzoek blijkt dat het nog niet loont om te investeren in energieopwekkende geluidsschermen omdat de terugverdientijd meer dan 25 jaar is.

Akoestisch gat

Maar het college van B&W wil – in eigen woorden – "doorpakken en aan de slag te gaan" en stelt een geluidswal voor om het 'akoestisch gat' te dichten als pragmatische oplossing voor de korte termijn. Het geld (400.000 euro) is er al, dat heeft de raad al eerder gereserveerd. Het gaat om een conventioneel scherm waar later eventueel nog wel zonnepanelen op kunnen komen.

Inspreken

De gemeenteraad bespreekt tijdens de Politieke Woensdag van de raad op 13 april tussen 20.50 en 22.00 het plan van B&W voor een geluidswal bij de Buitenhof. Deze bespreking is in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel 6 in Groningen. Wijkbewoners en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid in te spreken om de raadsleden te vertellen wat zij van het plan denken. Insprekers worden verzocht zich uiterlijk 24 uur van tevoren aan te melden bij de griffie: griffie@groningen.nl