Nieuws

Meer dan 20.000 nieuwe woningen in regio Groningen-Assen erbij, komende zeven jaar

Het aantal woningen in de omgeving van Groningen / Assen zal de komende tijd fors worden uitgebreid. Dat is de kern van een zogenaamde “Woondeal Regio Groningen-Assen” die woensdagmiddag werd ondertekend door Groningse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening.


Leestijd: 2 minuten

Meer dan 20.000 nieuwe woningen in regio Groningen-Assen erbij, komende zeven jaar
Meer dan 20.000 nieuwe woningen in regio Groningen-Assen erbij, komende zeven jaar

Gemeenten, provincies en Rijk werken samen om de bouw van 21.370 woningen in de regio Groningen-Assen tot en met 2030 te realiseren. Woensdag 15 februari ondertekende de gemeente Westerkwartier hiervoor de Woondeal Regio Groningen-Assen. Ze deed dit samen met de andere regiogemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening.

In deze Woondeal staan afspraken over het aantal te bouwen woningen en de uitvoering van de belangrijkste projecten. Ook staan er afspraken in over de inzet van de partijen om de woningen te realiseren en de randvoorwaarden die hiervoor gelden.

Regio Groningen-Assen

De regio Groningen–Assen stemt al ruim 25 jaar de regionale woningbouw met elkaar af. Dit gebeurt gemeentegrens- en provinciegrensoverschrijdend, omdat de regio zich kenmerkt door een sterk samenhangende woningmarkt. In de regio Groningen-Assen worden de komende jaren veel woningen gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Hiervoor is ook een impuls nodig voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid. Dit doet de regio samen met het Rijk binnen de aanpak Regio Groningen-Assen.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en voorzitter van de Stuurgroep van de RGA: "Dat de Regio Groningen-Assen als eerste regio een interprovinciale Woondeal afsluit met het Rijk is ook het resultaat van een goede samenwerking in de regio."

De schouders eronder

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "Er zijn veel inwoners die een betaalbare en duurzame koop- of huurwoning nodig hebben. Woningbouw is dus nodig om aan deze toenemende vraag te voldoen. Daarnaast moeten er woningen vervangen worden om de leefbaarheid op peil te houden. Met de woondeals laten we zien dat we samen de schouders eronder zetten en de regie pakken. Ook in perioden waarin omstandigheden wijzigen en aanpassingsvermogen nodig is. Alleen zo kunnen we voldoende huizen realiseren."

Minister Hugo de Jonge: “Goed dat ook in de provincie Groningen vandaag een woondeal is gesloten. Met de gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen gaan we duizenden woningen bouwen in de steden én dorpen van Groningen. Een mooi voorbeeld voor de andere provincies die nog gaan volgen. In heel Nederland gaan we 900.000 woningen erbij bouwen tot en met 2030.”

Extra geld al gereserveerd voor versnellen woningbouw

In de komende tijd worden de plannen uitgewerkt met locaties en doelgroepen waarvoor gebouwd wordt. De Regio Groningen-Assen trekt hierbij gezamenlijk op met de gemeenten, provincies en het Rijk om waar mogelijk de bouwplannen te versnellen. De provincies ondersteunen gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.

Foto boven: vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten en provincies en het Rijk, die de woondeals (regio Eemsdelta, Oost-Groningen en Regio Groningen-Assen) hebben ondertekend, rechtsboven wethouder Hans Haze van de gemeente Westerkwartier.