Nieuws

Minister Binnenlandse Zaken: zorgen om onderwijs Fries op RUG

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot deelt zorgen over het Friese onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hiermee doelt ze op de opvolging van prof. dr. Goffe Jensma door universitair docent Anne Merkuur. Samen met de provincie wil ze het gesprek aangaan met de universiteit over of de verandering nog wel past binnen de afspraken met de onderwijsinstelling. Dat zei ze in haar Rede fan Fryslân.


Leestijd: < 1 minuut

Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?
Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?

De minister benadrukte dat zowel het Rijk als de provincie 550.000 euro aan de RUG geven om het Friese onderwijs te ondersteunen.

De uiting van de minister is opmerkelijk omdat het Rijk en Provincie op korte termijn gaan overleggen over een nieuw Bestuursakkoord voor de Friese Taal en Cultuur vanaf 2024.

Door het emiraat van Jensma kwam de functie van hoogleraar Fries aan de RUG vrij. Anne Merkuur zal vanaf december het gat gedeeltelijk opvullen, maar is nog geen hoogleraar. Over enkele jaren zal er opnieuw geworven worden voor de hoogleraarspositie. 

Foto: archief