Nieuws

Nieuw appartementencomplex De Wijert – gemeenteraadsleden Groningen ongelukkig

Op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan in de wijk De Wijert in Groningen verrijst binnenkort een nieuw appartementencomplex bestemd voor de doelgroep jong senioren en senioren. Dat er nieuwbouw komt is voor twee raadsfracties op zichzelf geen probleem. Maar De Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben er wel moeite mee dat het complex hoger wordt dan gedacht, vinden dat dat in strijd is met het bestemmingsplan en betreuren het dat er bomen zullen moeten verdwijnen.


Leestijd: 2 minuten

Nieuw appartementencomplex De Wijert – gemeenteraadsleden Groningen ongelukkig
Nieuw appartementencomplex De Wijert – gemeenteraadsleden Groningen ongelukkig

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden de geplande nieuwbouw in de wijk de Wijert erg hoog en bovendien zeer afwijkend ten opzichte van het bestemmingsplan. Het gaat om de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan.

Zo wordt volgens de plannen het gebouw 46 meter hoog in plaats van de nu toegestane 11 meter. Daarnaast is er een forse uitbreiding gepland van het te bebouwen oppervlakte. De grond op de plek van deze nieuwbouw wordt volgens de plannen van het college straks volgebouwd tot wel 88 procent. Maar in het bestemmingsplan staat dat maximaal 66 procent is toegestaan.

'Wij vinden dat niet kunnen', legt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij uit. ‘Omwonenden moeten kunnen vertrouwen op bestemmingsplannen maar daar wordt de laatste jaren steeds vaker te makkelijk van afgeweken. In onze ogen wordt te vaak aan het woongenot van omwonenden voorbij gegaan.’

In het huidige bestemmingsplan staat volgens hem dat alleen zakelijke en maatschappelijke dienstverlening mag. De functies wonen, horeca en detailhandel zijn hier dus niet toegestaan.

Uitzicht op De Wijert vanaf het Forum
Uitzicht op De Wijert vanaf het Forum

De Partij voor de Dieren wil daarnaast een bespreking van het feit dat er weer een aantal bomen verdwijnt, ook al komen er volgens de plannen meer bij. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, stelt dat er een discussie nodig is over de mate waarin het concept van de Compacte Stad nog houdbaar is. 'Ook in verband met het klimaat is het belangrijk dat we de stad groen kunnen houden en dat er voldoende ruimte overblijft om water af te voeren bij stortbuien. En alhoewel er in deze flat veel mensen kunnen gaan wonen, is het maar de vraag of de kwaliteit van wonen er op deze manier in de stad op vooruit gaat.'

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden dat het college steeds vaker afwijkt van bestemmingsplannen. Door het opstellen van een “visie” en het verwijzen van het college naar bijvoorbeeld de Hoogbouwnota en de manifestatie “de Intense Stad” is het bestemmingsplan vaak minder leidend. Sijbolts: “Wat voor rol spelen bestemmingsplannen dan nog? Daar wil ik wel graag een uitleg over van het college”.