Nieuws

Privacy (AVG) opleidingen in Groningen

Op dinsdag 18 mei is er bij Frijlande in Groningen een informatiebijeenkomst over de registeropleiding Post-hbo privacy management. Deze opleiding leidt op tot geregistreerd privacy manager en is de enige door het CPION (Lloyd’s register) geaccrediteerde opleiding op het gebied van privacy in Nederland.


Leestijd: 3 minuten

Privacy (AVG) opleidingen in Groningen
Privacy (AVG) opleidingen in Groningen

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van personeel, klanten of de mensen aan wie zij een dienst verlenen. Ze moeten op een verantwoorde manier omgaan met deze persoonsgegevens en vastleggen welke gegevens zij verwerken, met welk doel, hoe lang zij die gegevens bewaren, dat zij de gegevens goed beveiligen en met wie ze de gegevens delen. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

Door de komst van de AVG is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan, omdat alle organisaties en bedrijven die persoonsgegevens vastleggen onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) in dienst moeten hebben of moeten inhuren.

De registeropleiding post-hbo privacy management van Frijlande leidt op tot geregistreerd privacy manager. De opleiding richt zich op alle functionarissen die betrokken zijn bij, verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy, zoals de Functionaris Gegevensbescherming.

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen in alle soorten organisaties. Het unieke is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.

Post-hbo privacy management duurt 4 maanden, 1 lesdag per week in Groningen en de volgende opleiding gaat van start op 9 september 2021. Er is een hbo werk- en denkniveau vereist.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager is van harte welkom op dinsdag 18 mei om 17.30 uur bij Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen de aanwezigen.

Astrid Kramer geeft dan uitleg over de post-hbo opleiding privacy management en deelt haar ervaringen met de opleiding en over haar omscholingstraject. Astrid is vele jaren manager en directeur geweest bij ABN/AMRO, is nu privacy manager bij een gemeente en daarnaast ook docent Verandermanagement in de Post-hbo opleiding.

Liever individueel uitleg over de opleiding of een online informatiebijeenkomst bijwonen? Je kunt een persoonlijk (telefonisch) informatiegesprek aanvragen of op donderdag 27 mei deelnemen aan een online live informatiebijeenkomst.

Op 1 april is de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19” van start gegaan, waarmee mensen die door de coronacrisis werkloos zijn of dreigen te worden, worden begeleid naar ander werk.

Frijlande heeft een Scholingsovereenkomst met het UWV. De overeenkomst geldt  óók voor degene die gebruik gaat maken van de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19”.

Eigenaren of medewerkers van Groningse ondernemingen of maatschappelijke organisaties kunnen in 2021 bij het SNN via de subsidie 'Arbeidsmarktscholing Groningen' 70% vergoeding van scholingskosten aanvragen tot een maximum van € 4.000,00.

Tot 1 januari 2022 zijn zelf betaalde scholingskosten boven € 250 tot een maximum van € 15.000 nog aftrekbaar van het inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Het kabinet vervangt deze fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 door de subsidieregeling STAP-budget van maximaal € 1.000.
Daarom zal het volgen van een opleiding in de meeste gevallen in 2021 financieel gunstiger zijn dan in 2022.

De 2-daagse Basismodule privacy management is geschikt voor iedereen die meer wil weten over privacy en de AVG, maar ook voor degene die nog twijfelt over deelname aan de registeropleiding post-hbo privacy management.

Als na afronding van de Basismodule wordt ingeschreven voor de post-hbo opleiding, dan geeft Frijlande € 500 korting op de post-hbo opleiding.

Er kan nog worden ingeschreven voor de Basismodule op 10 en 17 juni 2021.