Nieuws

Psychiaters UMCG ontvangen 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar psychoses

Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling van het UMCG ontvangen 1,5 miljoen euro subsidie van ZonMW. Met dit bedrag gaan zij onderzoek doen naar de ontwikkeling van psychoses.


Leestijd: 1 minuut

Zij volgen patiënten tot tien jaar na hun eerste psychose. Het onderzoek laat onder meer de relatie zien tussen deze psychose en sociale omgeving, erfelijke aanleg en persoonlijkheidskenmerken. De resultaten ervan helpen een betere inschatting te maken van het te verwachten beloop van hun psychose. Aan de hand daarvan kan hun zorg worden aangepast.

Het onderzoek is een verdieping van de HAMLETT-studie, die al eerder is erkend door ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Dit is een studie waarin mensen vanaf hun eerste psychose worden gevolgd en waarbij een deel van de deelnemers antipsychotica gebruikt en een deel niet.

De eerste tien jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor het verdere verloop. Sommer en Veiling willen ruim vijfhonderd patiënten volgen tijdens deze periode. Dit doen zij door middel van metingen en uitgebreide interviews, uitgevoerd door ervaringsdeskundigen en een onderzoeker. Hiermee kunnen zij biologische, psychologische en sociale factoren van de patiënten in kaart brengen. Naast herstel van klachten en het functioneren, gaat het daarbij ook over de manier waarop patiënten leren omgaan met hun aandoening.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Trimbos Instituut en Hogeschool NHL Stenden. Deelnemers kunnen feedback geven, zodat het onderzoek mogelijk kan worden aangepast om het voor de patiënten prettiger wordt om mee te blijven doen.