Nieuws

Raad van State: Vuurwerk Kingsland Groningen mag doorgaan

Kingsland Groningen mag vandaag tijdens het festival gewoon vuurwerk afsteken. Die uitspraak heeft de Raad van State gisteren gedaan. Daarmee werd het verzoek van Stadspark Natuurlijk! van tafel geveegd, die de toestemming wilde schorsen middels een spoedbehandeling.


Leestijd: 1 minuut

Raad van State: Vuurwerk Kingsland Groningen mag doorgaan
Raad van State: Vuurwerk Kingsland Groningen mag doorgaan

Het Groningse provinciebestuur had op 16 maart toestemming verleend aan het muziekevenement om vuurwerk af te steken. Stadspark Natuurlijk! diende een bezwaar in. Gisteren diende de vereniging een verzoek in om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen, onder andere omdat het festival in het broedseizoen plaatsvindt.

De vereniging laat weten teleurgesteld te zijn. “Natuurlijk vinden we het erg jammer dat ons verzoek is afgewezen. Dat dit tot een zaak bij de Raad van State zou leiden hadden we niet voorzien toen we ons verzoek gisteren bij de rechtbank van Groningen deden”, melden ze.

De Raad van State heeft verschillende redenen gegeven waarom het vuurwerk gewoon door mag gaan. Ten eerste was het verzoek tot Voorlopige Voorziening pas afgelopen maandag, 25 april, gedaan. Een positieve uitspraak voor een verzoek dat op zo’n korte termijn is gedaan zou nadelige – financiële – gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van het festival. Bovendien zou het slechte reclame kunnen zijn. Ten tweede zal het vuurwerk maar beperkt van duur en intensiteit zijn, waardoor het niet zo vervuilend en verstorend zijn dat aflassen te rechtvaardigen valt. Ten slotte zijn er voor het afsteken van het vuurwerk nog andere vergunning nodig, waaronder een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming. Daar ging het besluit van de RvS echter niet over, dat ging over de vergunning krachtens het Vuurwerkbesluit.