Nieuws

Regionale overheden Groningen maken geen bezwaar tegen besluit verhoging gaswinning

De regionale overheden van Groningen maken geen bezwaar tegen de aangekondigde verhoging van de gaswinning in het huidige gasjaar 2021-2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat de risico’s van de verhoging vergelijkbaar zijn met de risico’s van het oorspronkelijke besluit en dat het Groningenveld nog steeds eind 2023 kan sluiten. Dit is van groot belang voor de inwoners van Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Regionale overheden Groningen maken geen bezwaar tegen besluit verhoging gaswinning
Regionale overheden Groningen maken geen bezwaar tegen besluit verhoging gaswinning

De verhoging houdt in dat er dit jaar 4,5 miljard kubieke meter gas zal worden gewonnen in plaats van de beoogde 3,9 miljard kubieke meter. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verwacht dat het aantal bevingen met die verhoogde winning niet toeneemt ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Ook op het gebied van schade verwacht SodM een zeer klein verschil tussen het oorspronkelijke en het gewijzigde besluit. 

Versnelling versterking

SodM concludeert wel dat de veiligheid van de inwoners van Groningen nog onvoldoende is geborgd. SodM dringt dan ook aan op versnelling van de versterking, mede omdat het tempo te laag is om de toegezegde einddatum van 2028 te halen. 

Over versnelling in de versterkingsaanpak is de regio al in gesprek met de staatssecretaris. Daarnaast controleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op verzoek van de regio of de woningen en gebouwen die uit de risicoanalyse van TNO komen al in het versterkingsprogramma zitten. De regio wil zo snel mogelijk de veiligheid van de inwoners in beeld hebben. De punten van zorg die de regio heeft op dit punt worden verwoord in een regionale brief waarover de regio volgende week een besluit neemt. Die brief wordt dan verstuurd aan de staatssecretaris.

Betrokken overheden 

De regionale overheden die geen bezwaar maken tegen het wijzigingsbesluit zijn de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier en de provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen (onder voorbehoud) en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Een eventueel bezwaar kan tot 16 mei 2022 ingediend worden.