Nieuws

Satellieten brengen ontwikkelingen Waddengebied in beeld

Onderzoekers en beheerders van de Waddenzee kunnen sinds kort heel snel een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen in het gebied. Twee satellieten maken iedere vijf dagen opnames.


Leestijd: 1 minuut

Satellieten brengen ontwikkelingen Waddengebied in beeld
Satellieten brengen ontwikkelingen Waddengebied in beeld

Dat meldt RTV Noord. Tot nu toe moesten onderzoekers het doen met incidentele metingen en de gegevens van vaste meetpalen. 

De satellieten zijn eigendom van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De opnames die ze maken worden gemaakt met speciale camera’s. Op de beelden is onder andere te zien in hoeverre er sprake is van bladgroen en hoeveel slib er in het water zweeft.

De informatie over die ontwikkelingen is belangrijk voor het gebied. Zo is bladgroen de basis van de voedselpiramide voor het gebied en zegt de hoeveelheid slib iets over het effect van baggeren en in hoeverre de vertroebeling van het water van invloed is op de groei van algen.

Met de gegevens over die factoren kunnen ook de effecten van veranderingen in de gaten worden gehouden. Dat is onder andere interessant met het oog op klimaatverandering.

In de nabije toekomst zullen de satellieten ook informatie verzamelen over de temperatuur van het water, laat Rijkswaterstaat weten aan RTV Noord. Ook dat is belangrijk als het gaat om klimaatverandering.