Nieuws

Vier miljoen euro voor schoolgaande kinderen in Groningen

De gemeente Groningen heeft via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van het Rijk 4 miljoen euro gekregen om de leer- en ontwikkelingsachterstanden van leerlingen die zijn ontstaan tijdens Corona weg te werken. De gemeente heeft een plan gemaakt voor de besteding van deze middelen.


Leestijd: 2 minuten

In het vorige schooljaar is de uitvoering al begonnen, maar in het huidige schooljaar 22/23 wil de gemeente de grootste stap zetten in de uitvoering van de plannen. Daarom is er gekozen voor verdere uitbreiding van het pakket aan maatregelen, die uiteraard aansluiten bij de behoeften van kinderen en jongeren en bij de interventies die de scholen zelf al nemen.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: “Kinderen en jongeren verdienen het om eventuele leervertragingen, opgelopen tijdens de coronacrisis in te halen. Met het geld dat we van het Rijk krijgen proberen we samen met de scholen en andere partners de kinderen de juiste ondersteuning te bieden. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor een mooie toekomst”.

Het pakket dat de gemeente samen met allerlei partners aanbiedt is verdeeld in 3 clusters.

1. Versterken van ontwikkelkansen van kinderen en jongeren
Voorbeeld hiervan zijn de zomeractiviteiten. Deze zijn de afgelopen twee jaar met succes in verschillende wijken en dorpen georganiseerd en worden uitgebreid met steeds meer activiteiten. Ook worden er niet alleen meer tijdens de zomervakantie maar ook in andere vakanties activiteiten aangeboden. Het gaat om bijvoorbeeld speelfestivals, timmerdorpen en sport- en spelactiviteiten.

2. Versterken van sport, cultuur, taal en natuureducatie
Hierbij valt o.a. te denken aan het inzetten van bewegende taal- en rekenlessen als oppepper tijdens de schooldag. Er is een pakket ontwikkeld in Groningen voor de groepen 2 t/m 7 voor taal en rekenen. Een reguliere les wordt vervangen voor een actieve les waarbij kinderen al bewegend antwoord geven. Het is bewezen dat bewegend leren goed is voor kinderen.

3. Versterken van hulp en zorg in het onderwijs
Een voorbeeld hiervan is Bounce. Bounce is een bewezen effectieve weerbaarheidstraining bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het bevordert de veerkracht en weerbaarheid van jongeren en ook ouders worden betrokken bij de training. Ouders leren wat hun rol is en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij ongerustheid of crisis. Vanwege de grote vraag vanuit het onderwijs is het budget hiervoor verruimd.

Naast de 4 miljoen die de gemeente ontvangt, ontvangen de scholen zelf ook geld vanuit het Rijk. In totaal is er 8,5 miljard euro naar scholen in Nederland gegaan.

Foto: Pexels