In beeld

Online privacy wordt steeds belangrijker

Ons leven speelt zich meer en meer online af. Voor veel mensen is dit tegen wil en dank. Ze zijn geen fan van het internet en online diensten maar er valt niet meer aan te ontkomen. Een deel van de mensen die zich online begeven maakt zich zorgen over hun privacy. Anderen boeit het minder. Maar dat neemt niet weg dat bedrijven en instanties er alles aan moeten doen om persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers te beschermen. Als er wat misgaat, dan kan dit leiden tot grote problemen, verlies van vertrouwen en mogelijk schadeclaims.


Leestijd: 2 minuten

Wat te doen bij een data lek?

Als een bedrijf te maken krijgt met een data lek is het zaak om de schade te beperken. Uiteraard moet direct worden gezorgd voor betere beveiliging om herhaling te voorkomen. Soms worden gegevens gestolen en volgt er een eis voor ‘losgeld’. Als de gedupeerde betaalt, worden de gegevens niet online gezet. Volgt er geen betaling, dan volgt publicatie. Het kan een afweging zijn om te betalen. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het losgeldbedrag en de hoeveelheid data die is gestolen.

Gedupeerden informeren

Het is voor een bedrijf of instelling van belang om gedupeerden zo snel mogelijk te informeren. Een gespecialiseerd advocatenkantoor zoals Lawfox kan je daarbij advies geven. De kans dat er schadeclaims komen is uiteraard aanwezig. Dit zal vooral het geval zijn als er strikt persoonlijke informatie is gelekt, zoals medische gegevens of bankgegevens. Voordat je als bedrijf ingaat op claims is het belangrijk dit met een ervaren IT advocaat te bespreken.

Wees uiterst alert op de omgang met persoonlijke gegevens

Los van diefstal van gegevens is het ook belangrijk dat binnen het bedrijf correct met persoonlijke gegevens van klanten wordt omgegaan. Bij beroepen op privacyrecht gaat het vaak om toegang tot gegevens door medewerkers die daar niet toe bevoegd zijn. Zorg dus als bedrijf dat de autorisatie op orde is. Medewerkers dienen alleen toegang te hebben tot die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Als een medewerker een nieuwe functie krijgt moet de autorisatie worden aangepast. Als hij het bedrijf verlaat moeten de inlog gegevens uiteraard direct worden geblokkeerd. Ook als een medewerker als gevolg van een arbeidsconflict is geschorst kun je de toegang tot het bedrijfsnetwerk blokkeren of beperken.

Vraag advies aan een gespecialiseerde advocaat

Als je binnen je bedrijf te maken hebt met een conflict over privacy of met diefstal van gevoelige informatie, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat. Die is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kan je dus direct advies geven. Ook kan deze jurist je bijstaan, mocht het tot een rechtszaak komen. Soms kan een geschil inzake het privacy recht middels mediation worden opgelost. Ook daar kan een gespecialiseerde advocaat je bij helpen. Dit kan in sommige situaties een betere optie zijn. Het gaat sneller en is goedkoper.