Wonen

Zes fietsers dodelijk verongelukt in verkeer in provincie Groningen; vraag om proef met slim systeem

In de provincie Groningen zijn het afgelopen jaar zes fietsers om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Daarmee vormen fietsers de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Melissa van Hoorn, voor GroenLinks lid van Provinciale Staten, pleit voor een proef met een slim waarschuwingssysteem voor fietsers.


Leestijd: 1 minuut

Veel klachten over geparkeerde fietsen binnenstad
Veel klachten over geparkeerde fietsen binnenstad

In 2020 kwamen 27 mensen om het leven als gevolg van een verkeersongeluk in onze provincie. Zes daarvan waren fietsers. Een recordaantal in de afgelopen vijf jaar. Er lijken verschillende oorzaken aan deze toename ten grondslag te liggen. Daarom wil GroenLinks snel starten met innovatieve proeven om zo snel mogelijk de verkeersveiligheid met name onder de kwetsbare groepen te verbeteren.

GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn: ‘Zo zou ik graag zien dat er een proef wordt opgesteld met een ITS (Intellingent Transportsysteem). Hiermee krijgen fietsers een seintje als er zwaar (vracht) verkeer aan komt op een smalle weg. De fietsers krijgen zo de kans om een veiligere route te kiezen.’ 

Ook nieuw geïntroduceerde infrastructuren zoals onoverzichtelijke minirotondes, waarbij het niet echt duidelijk is wie voorrang heeft, en shared spaces, waar verschillende vormen van verkeer samen gebruik maken van dezelfde ruimte, leveren risico’s op voor de verkeersveiligheid. Zo ging het gisteravond nog mis op een shared space in Winschoten.

‘Deze structuren zijn met name geplaatst voor de doorstroming van het verkeer, maar als bekend is dat er meer slachtoffers vallen bij deze structuren dan is het ouderwets plaatsen van een stoplicht zo gek nog niet. Liever even stilstaan voor een stoplicht dan altijd maar doorjakkeren.’

Het dragen van een fietshelm zou ook kunnen leiden tot minder ernstige fietsongevallen. We zouden kunnen beginnen met een proef met helmplicht voor kinderen tot twaalf jaar. Zij fietsen vaak in drukke omgevingen nabij scholen en zijn door hun kleine postuur minder goed te zien.

Er zijn vele oorzaken voor het toenemend aantal fietsverkeersslachtoffers. Het zou kunnen zijn dat de tijdsdruk als gevolg van de avondklok, de problemen nog vergroot. De provincie zou daarom nader onderzoek moeten doen naar de oorzaak van de toename.