Wonen

Bertus Fennema waarnemend burgemeester Haren


Leestijd: 1 minuut

De commissaris van de koningin heeft in overleg met de fractievoorzitters en de wethouders besloten tot het aanstellen van een waarnemer in verband met het vertrek van burgemeester Boumans vanwege zijn benoeming tot gedeputeerde.

Voor de voortgang van een belangrijke projecten alsook uit een oogpunt van handhaving van de bestaande taak- en werkverdeling tussen de leden van het college van burgemeester en wethouders is aanstelling van een waarnemer in het belang van de gemeente.

De heer Fennema heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was gedeputeerde in Groningen en burgemeester van Schiermonnikoog en Zuidhorn.

De heer Fennema heeft maandag 18 april de vereiste eden in handen van de commissaris van de koningin afgelegd.