Wonen

Initiatief voor nieuwe middelbare school in Groningen: Atla

In Groningen is een initiatief gelanceerd tot de oprichting van een nieuwe middelbare school. Op die school moet niet alleen het vergaren van kennis centraal staan, maar zijn drie thema’s van belang: Buiten, Bewegen en Verbeelding zijn. Volgens de initiatiefnemers kan het halen van een diploma er heel goed samen gaan met ‘zorg dragen voor onszelf, elkaar en de omgeving’


Leestijd: 1 minuut

Initiatief voor nieuwe middelbare school in Groningen: Atla
Initiatief voor nieuwe middelbare school in Groningen: Atla

Als Atla voldoende handtekeningen binnenhaalt, kan de school in 2024 van start.

Atla is ontsproten onder de hoede van Eiland van Groningen, een leergemeenschap voor jong en oud, waar sinds 2013 'optimale ontwikkeling en gezonde (langetermijn)relaties leidend zijn voor diensten en evenementen'. Verloskunde, een kinderdagverblijf, cursussen, aandacht voor bewegen en gezond eten, kunstzinnige expressie en nieuwe vormen van organiseren zijn hier concrete manifestaties van.

Sinds 2021 is ook basisschool De Pol gelieerd aan het Eiland. Hier wordt gewerkt vanuit een educatieve benadering die logisch aansluit op de pedagogische. Buiten, Bewegen en Verbeelding zijn de pijlers voor partitief onderwijs; onderwijs waarbij de relatie tot het grotere geheel van wat we leren als onmisbaar wordt gezien.

Middelbare school

Nu werkt het bestuur ook aan de oprichting van middelbare school Atla, die vanuit dezelfde kennis en inzichten, jongeren de gelegenheid biedt om zichzelf op meerdere fronten te ontwikkelen. “Inmiddels weten we dat gedegen wetenschappelijke onderbouwing, aansluiten bij de individuele ontwikkeling van kinderen, onderlinge verbondenheid en veel aandacht voor kunst en bewegen, belangrijke voorwaarden zijn. Ook, of zelfs juist, jongeren kunnen veel meer dan we vaak denken”.

“Werken aan de academische vaardigheden zodat je je diploma haalt (mavo, havo of vwo) kan heel goed samen met zorg dragen voor onszelf, elkaar en de omgeving: gezond eten, je leerproces waar mogelijk nuttig maken voor de wereld om je heen en vaardigheden ontwikkelen”, aldus de initiatiefnemers.

Voor meer informatie zie www.atlascholengemeenschap.nl

(Foto boven: Schoolgebouw Het Eiland in het Zuiderpark).