Wonen

Raadsleden Groningen willen meer natuur in, op- en bij nieuwe woningen

Gemeenteraadsleden in Groningen vinden dat er meer natuur moet in – of op nieuw te bouwen woningen. Op daken, aan zijmuren en in straten moet wat hen betreft meer groen komen. Dat zorgt ’s zomers voor verkoeling in een hete stad en biedt meer ruimte voor insecten en vogels. Dat stellen de  fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 die een initiatiefvoorstel hebben ingediend om bouwen van woningen en kantoren hand in hand te laten gaan met het toevoegen van natuur en groen.


Leestijd: 2 minuten

Raadsleden Groningen willen meer natuur in,  op-  en bij nieuwe woningen
Raadsleden Groningen willen meer natuur in, op- en bij nieuwe woningen

Een natuurinclusief gebouw voegt natuur toe in plaats van dat natuur erdoor verdwijnt. Hiertoe moeten onder andere afspraken worden gemaakt met grote projectontwikkelaars. Zo willen de fracties de woningbouwopgave combineren met de aanleg van natuur.

Nieuwbouw en renovatie gaan vaak ten koste van de natuur, stelt Hans Sietsma, raadslid van GroenLinks. “We zien dat verharding toe neemt, dat daken nog altijd versteend zijn en dat bomen te vaak moeten wijken. Als je een gebouw beschouwt als een soort berglandschap, met steile hellingen, met terrassen, met groene daken, met gevels die begroeid raken, dan voeg je uiteindelijk netto natuur toe”, aldus Sietsma.  Volgens hem leent vrijwel elk oppervlak van een gebouw zich er voor om de natuur – planten, insecten, vogels, zelfs bomen – een plek te geven.

Een groene, natuurlijke leefomgeving is ontzettend belangrijk voor mensen. “Groene gebouwen dragen bij aan een gezonde omgeving en actieve levensstijl, waar je met plezier sport en beweegt en anderen ontmoet”, zegt D66 raadslid Jim Lo-A-Njoe. Natuur helpt daarnaast tegen hittestress tijdens de steeds hetere zomers en maakt het langer vasthouden van regenwater eenvoudiger, meent hij. “Al die nuttige effecten zouden veel geld kosten, als je er afzonderlijk maatregelen voor moet treffen. Geld dat je in hoge mate kunt besparen door een gebouw natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen”, aldus Lo-A-Njoe.

Deze bouwwijze draagt bij aan de biodiversiteit, zo stellen de raadsleden. “Veel dieren trekken de stad in, omdat het in de landbouwgebieden slecht toeven is. We kunnen in de stad nog meer ruimte maken voor verschillende plant- en diersoorten. En wat is er nu fijner dan wonen met allerlei soorten vogels en andere dieren om je heen?”, stelt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Bouwers denken al snel dat natuurinclusief bouwen geld kost. “Dat is ook vaak zo, als je doet wat gebruikelijk is: eerst het groen weg, dan een kaal gebouw erop en dan pas nadenken over groene oplossingen. Dan kost elke boom geld. Maar als ontwerpers en bouwers vanaf het begin natuurinclusief denken, dan hoeft dit nauwelijks iets extra’s te kosten”, aldus de Wrede.