Wonen

Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil

De voorzieningenrechter heeft donderdag besloten de werkzaamheden voor het bestemmingsplan Suikerzijde stil te leggen. De gemeente Groningen laat weten teleurgesteld te zijn.


Leestijd: 1 minuut

Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil
Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil

Het besluit van de rechter is gemaakt op grond van de Wet Natuurbescherming. Negen samenwerkende natuurorganisaties maakten bezwaar tegen het bestemmingsplan omdat zij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezige natuurwaarden en de wijze waarop deze gecompenseerd zouden moeten worden. 

De rechter schorst het besluit tot ten minste zes weken na de bekendmaking van het besluit van de provincie over het bezwaar. Dat houdt in dat alle werkzaamheden op de Suikerzijde die te maken hebben met de gevraagde ontheffing voorlopig niet worden uitgevoerd. Dit tot tevredenheid van de natuurorganisaties. Jan-Willem Lobeek, namens de negen organisaties: “Wij zijn blij met deze uitspraak en zien dit als een belangrijke steun in de rug.” 

Volksgezondheid

Voor de gemeente Groningen is het juist een flinke teleurstelling. Het plan om 5000 woningen te bouwen op het terrein komt namelijk een flinke tijd stil te liggen. De gemeente beroept zich op het belang van de volksgezondheid om toch woningen te bouwen op de voormalige vloeivelden. Deze argumentatie werd door de rechter verworpen. Ook vindt de rechter dat het belang van de vleermuizen en geoorde futen niet boven die van de weidevogels gaat.

De natuurorganisaties laten weten de komende tijd graag met de gemeente in gesprek te gaan om het te hebben over een beter invulling van de woningbouwopgave met behoud van de natuurwaarden. 

De samenwerkende organisaties zijn: Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen en Bomenstichting.