Wonen

Vrouwen benoemd in topfuncties Groningse architectuur- en bouwwereld; nieuwe Stadsbouwmeester

In Groningen zijn twee vrouwen benoemd in voor de wereld van de bouw, nieuwbouw, architectuur en versterkingsoperatie. Het gaat om belangrijke functies: die van stadsbouwmeester, en ‘bouwmeester versterking’.


Leestijd: 3 minuten

Vrouwen benoemd in topfuncties Groningse architectuur- en bouwwereld; nieuwe Stadsbouwmeester
Vrouwen benoemd in topfuncties Groningse architectuur- en bouwwereld; nieuwe Stadsbouwmeester

De gemeente Groningen heeft Nathalie de Vries (1965, foto boven) per 1 januari 2021 benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Zij volgt de huidige stadsbouwmeester Jeroen de Willigen op. Nathalie de Vries is oprichter van het architectenbureau MVRDV en hoogleraar in Delft. Haar bureau is landelijk en internationaal bekend vanwege haar ontwerp voor de Markthal in Rotterdam. Ze is geboren en getogen in de provincie Groningen.

De nieuwe stadsbouwmeester adviseert het college van B&W over actuele stedenbouwkundige- en architectonische opgaven in de gemeente Groningen. Ook heeft de gemeente Groningen een bouwmeester versterking aangesteld, Dianne Maas-Flim (1977). Per 1 januari 2021 gaat zij aan de slag in deze nieuwe functie om de opgaven in het aardbevingsgebied te begeleiden.

Stadsbouwmeester
‘Met Nathalie de Vries is een bouwmeester gevonden met verstand van architectuur en stedenbouw. Iemand die de grote woningbouwopgaven in Groningen in goede banen kan leiden en tegelijk ook inzicht kan bieden bij gebiedsopgaven als De Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held, wijkvernieuwing, de binnenstad en grote projecten als de Oosterpoort en Kardinge', zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Nathalie de Vries: ‘Als stadsbouwmeester wil ik graag de grote lijnen in de gaten houden en meehelpen om de ambitieuze plannen te realiseren die de stad heeft om haar leefkwaliteit te verhogen. ‘Groningen is een stad met veel lef op het gebied van ontwerpen voor ruimtelijke ordening en architectuur. Die lef is zeker nodig om oplossingen te zoeken voor de vraagstukken van deze tijd: Hoe zorgen we ervoor dat Groningen een slimme en toekomstbestendige stad blijft en dat beschikbare ruimte en voorzieningen eerlijk worden verdeeld? Om te beginnen zal ik alle wijken gaan verkennen, te voet en op de fiets, met in de rugzak een leeg notitieblok. Ik hoop onderweg met zoveel mogelijk Groningers in contact te komen.’

Architect en stedenbouwkundige Nathalie de Vries werd geboren in Appingedam in 1965 en groeide op in Winschoten en Pekela. Op haar achttiende vertrok ze naar Delft om architect te worden. In 1993 richtte ze samen met Winy Maas en Jacob van Rijs MVRDV op, een wereldwijd opererend bureau voor stedenbouw en architectuur. De Vries is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum en zal het stadsbouwmeesterschap combineren met haar werk voor MVRDV en haar functie als hoogleraar Architectural Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Bouwmeester versterking

De versterking en dorpsvernieuwing in het aardbevingsgebied van de gemeente Groningen vragen de nodige aandacht evenals de ontwerpleidraad openbare ruimte, de nieuwe mobiliteitsvisie en de ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie. Wethouder Roeland van der Schaaf is dan ook zeer verheugd met de aanstelling van een bouwmeester versterking. Door Dianne Maas-Flim wordt hier invulling aangegeven.

Dianne Maas
Dianne Maas

Dianne Maas-Flim is architect. Ze werd opgeleid aan de TU Eindhoven, om vervolgens vier jaar bij De Zwarte Hond te werken. Sinds 2009 geeft ze leiding aan haar bureau MINT Architecten, met een kantoor in Eelde en in Amsterdam. Vanuit die hoedanigheid werkt ze aan een breed spectrum aan opdrachten op het vlak van architectuur en stedenbouw. Dianne Maas-Flim ziet de rol van de architect vooral als die van verbinder. Vanuit haar betrokkenheid bij het aardbevingsgebied pleit ze voor meer ontwerpkracht bij de aanpak van de versterkingsopgave.

Architect Dianne Maas-Flim: ‘Ik wil mij inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen en laten zien dat kwaliteit en versnellen hierin samen kunnen gaan.’

De bouwmeester versterking maakt tevens onderdeel uit van het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Zij gaat een dag per week op locatie werken in het aardbevingsgebied.

(De foto van Nathalie de Vries is gemaakt door fotograaf Barbra Verbij