Bereikbaarheid & Verkeer

Hé: waarom ligt dat plastic op het talud van de zuidelijke ringweg?

Het lijken enorme plastic boodschappentassen, gevuld met zand. Waarom staan deze witte zakken op het talud van de zuidelijke ringweg? Dat heeft te maken met de verwachte terugkeer van de oeverzwaluw. Deze zwaluw is overal welkom, maar nu even níet in het talud van de ringweg, zo blijkt uit een bijdrage op de website gewijd aan de aanpak van de zuidelijke ringweg.(Foto: Aanpak Ring Zuid)


Leestijd: 1 minuut

Hé: waarom ligt dat plastic op het talud van de zuidelijke ringweg?
Hé: waarom ligt dat plastic op het talud van de zuidelijke ringweg?

Vanaf ongeveer april vliegt de oeverzwaluw in grote getale vanuit Afrikaanse landen naar Nederland. In en rond de stad Groningen zullen zich ongeveer 100 broedparen gaan vestigen. De paren zijn op zoek naar locaties om hun nesten te bouwen. De steile, kale, zandige taluds van de zuidelijke ringweg zijn voor oeverzwaluwen een aantrekkelijke broedplaats.

Maar dat ze daar gaan nestelen, dat wil de aannemer voorkomen. Want als er zich een broedend paar vestigt, dan mag de aannemer dat paar niet verstoren met bouwwerkzaamheden.

“Dit zou kunnen leiden tot een vertraging van de werkzaamheden. Door het talud af te schermen met de plastic doeken, voorkomen we dat de oeverzwaluw zich vestigt op het bouwterrein”, aldus aanpak ring zuid.