Economie

Tachtig nieuwe bomen en 180 struiken vervangen 46 populieren bij Antwerpenweg en Gideonweg

Deze week is in het gebied langs de Antwerpenweg en Gideonweg op bedrijventerrein Zuidoost gestart met vervangen van populieren door nieuwe bomen en struiken. Er moeten 46 populieren het veld ruimen maar daar komen 80 nieuwe bomen en 180 struiken voor terug.


Leestijd: 1 minuut

Tachtig nieuwe bomen en 180 struiken vervangen 46 populieren bij Antwerpenweg en Gideonweg
Tachtig nieuwe bomen en 180 struiken vervangen 46 populieren bij Antwerpenweg en Gideonweg

Deze week is in het gebied langs de Antwerpenweg en Gideonweg op bedrijventerrein Zuidoost gestart met vervangen van populieren door nieuwe bomen en struiken. Er moeten 46 populieren het veld ruimen maar daar komen 80 nieuwe bomen en 180 struiken voor terug.

Een extern adviesbureau onderzocht de bomen en de andere beplanting in de omgeving van de kruising Antwerpenweg – Gideonweg. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 46 populieren niet meer veilig op deze plek kunnen blijven staan. De bomen worden vervangen door onder andere christusdoorns, linden, esdoorns en sparren. Door het aanplanten van struiken en het inzaaien met een bloemenmengsel wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Acht van de bestaande populieren kunnen blijven staan. Ze worden stevig geknot en bieden nestgelegenheid voor spechten, vleermuizen en insecten.

Bijen
Met de nieuwe bomen en met struiken als meidoorns, kersen, rozen en sleedoorn is dit gebied straks aantrekkelijk voor bijen en andere insecten en voor allerlei vogelsoorten. Vleermuizen kunnen terecht in speciale nestkasten en voor de inheemse bijen worden zandwallen aangebracht waar ze holletjes in kunnen maken. Ook wordt een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid waar bijen op af komen.

Banken en picknicktafel
Op initiatief van Bedrijvenvereniging Zuidoost komt straks ook een bank en een picknicktafel in dit groene gebied. Het netwerk van ondernemers en organisaties op bedrijventerrein Zuidoost draagt de kosten voor dit buitenmeubilair.
 
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. De Antwerpenweg blijft tijdens de werkzaamheden steeds open voor verkeer.