Economie

Bedrijvenvereniging WEST: morgenmiddag Algemene Ledenvergadering in Beachclub Kaap Hoorn

De vereniging voor bedrijven aan de westzijde van Groningen – Bedrijvenvereniging WEST –  organiseert morgen, woensdagmiddag 24 april, haar Algemene Ledenvergadering op een in deze weersomstandigheden verkoelende locatie: Beachclub Kaap Hoorn.


Leestijd: 1 minuut

Bedrijvenvereniging WEST: morgenmiddag Algemene Ledenvergadering in Beachclub Kaap Hoorn
Bedrijvenvereniging WEST: morgenmiddag Algemene Ledenvergadering in Beachclub Kaap Hoorn

Beachclub Kaap Hoorn is gevestigd aan de Kaapse Baan 1 te Haren. De ontvangst is vanaf 16.00 uur en rond 18:00 uur wordt de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.

U kunt zich  aanmelden voor deze bijeenkomst.

Lezing over Cybersecurity

Aansluitend aan de vergadering wordt een korte presentatie verzorgd door Lourens Dijkstra van Qbit over Cybersecurity, en hoe u zich als MKB ondernemer hiertegen kunt wapenen.

Drs. Lourens Dijkstra MMC CISM CMC is senior adviseur informatiebeveiliging bij Qbit Cyber Security. Hij werkte eerder bij Philips en KPMG. Als arbeids- en organisatiepsycholoog en veranderkundige richt hij zich op trajecten op het snijvlak van gedragsverandering en informatiebeveiliging.

In de afgelopen jaren begeleidde hij diverse organisaties bij het ontwikkelen en inrichten van bewustwordingsprogramma’s, waarbij ook serious gaming werd ingezet. Zijn passie ligt in het realiseren van gedragsverandering waarbij medewerkers nut en noodzaak van informatiebeveiliging onderkennen en hiernaar gaan handelen. Hij heeft diverse informatiebeveiligings- en security awareness publicaties op zijn naam en geeft regelmatig gastcolleges op hogescholen zoals, Hanzehogeschool, NHL en Stenden.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28november2018
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag en jaarrekening 2018
  5. Het Fonds
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Rondvraag en sluiting