Economie

Chemiebedrijf ESD bij Delfzijl vermindert het aantal stofemissies ("blazers”)

Het Chemiebedrijf ESD bij Delfzijl meldt positieve ontwikkelingen rond het terug dringen van hinderlijke stofemissies (“blazers”). Het bedrijf slaagde er tot recent maar niet in de oorzaak te vinden van onverwachte uitstoot. Maar er zijn nieuwe maatregelen genomen, en die lijken wél effect te hebben. ESD- SIC maakt siliciumcarbide, dat is een harde steensoort die bijvoorbeeld in schuurpapier of dieselroetfilters zit.


Leestijd: 2 minuten

Chemiebedrijf ESD bij Delfzijl vermindert het aantal stofemissies ("blazers”)
Chemiebedrijf ESD bij Delfzijl vermindert het aantal stofemissies ("blazers”)

Het chemiebedrijf ESD-SIC nabij Delfzijl heeft met aanzienlijk minder stofemissies (zogenaamde blazers ) te kampen dan in dezelfde periode in het afgelopen jaar. Vorig jaar rond deze tijd waren er 25 blazers; dit jaar zijn er tot nu toe zes. De ingrijpende technische maatregelen die zijn doorgevoerd lijken te helpen. “Het gaat hier om een reductie van ca.75% waar we erg blij mee zijn”, zegt directeur Richard Middel.

ESD-SiC heeft in de afgelopen periode diverse technische maatregelen doorgevoerd en geld geïnvesteerd in diverse aanpassingen. Zo is zowel de belasting op de ovens als de configuratie van de ovens anders
geworden. Ook is de afzuiging van het procesgas aangepast. Vorig jaar heeft ESD-SIC al aangegeven dat zij grond-, hemel- en sproeiwater als prioriteit beschouwen als mogelijke oorzaak voor de blazers.
Belangrijke aanpassingen in o.a. de drainage van het grondwater zijn hiervoor doorgevoerd.

“Hopelijk zet deze trend van minder blazers zich door”, benadrukt Middel. “Zowel voor ESD als voor de
omgeving, want elke blazer is er één teveel”. De problematiek van de blazers is al aanwezig zolang het
bedrijf bestaat (ruim 45 jaar). Soortgelijke bedrijven kampen met dezelfde problematiek en het blijft moeilijk om de exacte oorzaak te vinden. Door de extreem hoge temperatuur is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een camera of meetinstrumenten in de oven te plaatsen en daarmee in het productieproces te kunnen ingrijpen. Maar met de doorgevoerde investeringen en technieken komt de oplossing steeds dichterbij

In de afgelopen maanden heeft ESD-SIC hard gewerkt aan de voorbereidingen van een aanvullende
vergunningsaanvraag waarin het bedrijf laat zien hoe zij de uitstoot van de SIC-vezels weet te
minimaliseren. Deze voorbereidingen hebben in  goed overleg met de provincie Groningen en de
Omgevingsdienst Groningen plaatsgevonden. De aanvraag voor deze vergunning wordt deze week
 ingediend.

ESD- SIC maakt op basis van zand en petroleumcokes siliciumcarbide (SiC), een harde steensoort dat
bijvoorbeeld in schuurpapier of dieselroetfilters zit. Zand en petroleumcokes worden bij een hoge
 temperatuur van 2.5000 graden met elkaar gemengd in een productieoven, waarna een chemische reactie het kristal SiC: siliciumcarbide ontstaat.