Economie

Partnerbijdrage

Duurzaam afvalmanagement: 5 Innovatieve slimme afvalbeheertechnologieën

Duurzaam afvalmanagement is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat afval op de juiste plaats terechtkomt en op de meest milieuvriendelijke manier wordt verwerkt. We zien dan ook steeds meer dat er slimme afvalbeheertechnologieën worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken. Slim afvalbeheer staat voor een reeks systemen die gebruik maken van technologie met als doel om de afvalinzameling efficiënter, kosteneffectiever en milieuvriendelijker te maken. Deze doeleinden worden mogelijk gemaakt met onder meer technologieën zoals Internet of Things (IoT), monitoringtechnologie die in realtime gegevens verzamelt en controleert. Dergelijke ontwikkelingen kunnen toekomstige innovatie helpen te optimaliseren. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van hoe slimme afvalbeheersystemen vandaag de dag al worden gebruikt.


Leestijd: 2 minuten

Duurzaam afvalmanagement: 5 Innovatieve slimme afvalbeheertechnologieën
Duurzaam afvalmanagement: 5 Innovatieve slimme afvalbeheertechnologieën

De ontwikkeling van slimme afvalbakken zit in de lift. En dat is ook niet zo raar, want solar trash cans hebben de potentie om verschillende afvalproblemen in één klap aan te pakken. Om het verkeerd sorteren van recycling tegen te gaan, kunnen slimme afvalbakken worden ontworpen om voorwerpen te herkennen op basis van artificiële intelligentie en recycleerbare materialen automatisch in verschillende bakken sorteren.

Slimme bakken kunnen menselijke fouten elimineren tijdens het eerste sorteerproces, waardoor het voor recyclingbedrijven een stuk gemakkelijker wordt om het verwerkingsproces voort te zetten. Sterker nog, er zijn diverse studies die aanduiden dat dit de afvalverwijderingskosten met maar liefst tot 80% kan doen dalen en de efficiëntie van het afvalpersoneel aanzienlijk kan verbeteren. En dat is niet alles, want slimme afvalbakken worden bovendien uitgerust met een speciale perstechnologie die ervoor zorgt dat de capaciteit van de afvalbak optimaal blijft!

Hoewel dit een aparte technologie is, zien we al dat diverse slimme afvalbakken worden uitgerust met speciale sensoren om het afvalniveau te monitoren. Deze informatie kan vervolgens worden doorgestuurd naar het centrale afvalpunt om onnodige ritten naar afvalstortplaatsen te verminderen en de efficiëntie en milieuvriendelijkheid aanzienlijk te verhogen.

Bedrijven en gemeenten kunnen afvalniveausensoren installeren op containers en bakken van verschillende afmetingen. Bovendien kunnen deze sensoren relevante gegevens over het vulvolume verzamelen over langere periodes, zodat afvalinzamelaars kunnen voorspellen hoe vaak de containers moeten worden geleegd. Dit is een enorm handig hulpmiddel om te voorkomen dat openbare containers overlopen en de omgeving wordt verontreinigd.

Heb je wel eens gehoord van pneumatische afvoerkanalen? Deze futuristische manier van afvalverwerking kan over een aantal jaren de normaalste zaak van de wereld worden, want naarmate de stedelijke bevolking groeit, is er behoefte aan oplossingen voor afvalbeheer die de toenemende afvalvolumes aankunnen.

Sommige steden zijn reeds begonnen met het installeren van pneumatische afvalbakken die verbonden zijn met ondergrondse leidingen. Op die manier kan afval via pijpleidingen naar een afvalverzamelingsinstallatie worden geleid, waar het vervolgens wordt gesorteerd en vervoerd. Dit systeem moet tot dusverre nog verder worden ontwikkeld en vereist hoge initiële investeringskosten, maar maakt het mogelijk om traditionele afvalinzameling overbodig te maken, energiekosten te verminderen en de algehele efficiëntie te verbeteren.