Economie

"Eigen ijsbaan voor Groningen kan prima, met commerciële impulsen"

“Geef de ijsbaan niet op”, dat is de oproep van Guus Vries, voorzitter van Bedrijvenvereniging VBNO aan de gemeenteraad. De raad krijgt binnenkort een petitie aangeboden waarin wordt gepleit voor behoud van de ijsbaan. “Een ijsbaan in het Noorden van de stad is letterlijk van vitaal belang”, schrijft Vries in onderstaande opinie. De ijsbaan zorgt voor kruisbestuiving, en is een impuls voor veel bedrijvigheid in het gebied.


Leestijd: 3 minuten

“Dat de gemeente Groningen nadenkt over sluiting van de huidige ijsbaan, om elders, misschien zelfs buiten de gemeentegrenzen, een nieuwe te helpen realiseren, dat is een teleurstellende maar vooral ook onnodige gedachte.

Teleurstellend omdat de tien grootste steden van Nederland allemaal beschikken over een eigen ijsbaan. Als Groningen haar ijsbaan zou sluiten is onze stad de enige grote stad in Nederland zonder ijsbaan.

Bovendien zou dan de indruk worden versterkt dat Groningen wel oog heeft voor kunst en cultuur (terecht, trouwens), maar minder voor sport, spel en evenementen.

Want ga maar na: de Drafbaan is al weg; het Casino is weg, Martiniplaza krijgt minder vergunningen voor evenementen; FC Groningen krijgt geen medewerking bij ambitieuze plannen, en een marathon ter gelegenheid van de heropening van de ringwegen in september komt er ook al niet.

Wat wij daardoor wél zien: Groningen was vroeger de stad waar alles kon, maar nu lijkt het de stad te worden waar niets meer mag…

Natuurlijk: het is inderdaad zo dat de huidige ijsbaan een energieslurper is. Maar daarvoor in de plaats kun je met de huidige technologieën een ijsbaan maken die, in combinatie met een zwembad, veel duurzamer is. Met behulp van kennis van de RUG en Hanzehogeschool zou je zelf de meest duurzame ijsbaan van Nederland kunnen ontwikkelen!

Overigens: in 1993 werd de ijsbaan verplaatst van het Stadspark naar het Noorden van de stad, bij Kardinge. Want dat was belangrijk voor de noordelijke stadswijken. Nou: dertig jaar later liggen die stadswijken er nog steeds, dus waarom zou je hem nu dan ineens wél verplaatsen?

Wij als ondernemers denken dat het zeer de moeite waard is om te ijveren voor een nieuw ijsbaan, op de huidige locatie. We zouden, ook bij de gemeente Groningen, daarvoor wat meer vechtlust willen zien, in plaats van berusting!

Ook het standpunt, dat de ijsbaan alleen maar kan blijven als omringende gemeenten bijdragen in de financiering, begrijpen wij niet. Bij het Forum werd dat ook niet geëist, terwijl daar op voorhand van bekend was dat het jaarlijks fors verliesgevend zou gaan worden.

Uiteraard begrijpen wij ook héel goed dat het financieel niet simpel is om dit voor elkaar te krijgen. Daarom pleiten wij ook voor nieuwe financiële impulsen voor zo’n voorziening. Kijk daarom eens naar andere steden hoe ze het daar doen. In Rotterdam bijvoorbeeld. Daar krijgt ruimte die in de winter als ijsbaan in gebruik is in de zomermaanden een andere invulling. Of kijk naar Enschede waar ze nu al beschikken over een zeer duurzame ijsbaan.

Een ijsbaan in het Noorden van de stad, is net als dertig jaar geleden, letterlijk van vitaal belang, en zeker voor kinderen met ouders met een smalle beurs. En voor alle andere mensen die meer moeten bewegen.

Dus gemeenteraad: geef de ijsbaan niet zo snel op! Laten we in de ouderwetse traditie van Groningen uitdagingen oppakken, en met veel ambitie, passie en doorzettingsvermogen werken aan een nieuwe, duurzame ijsbaan in het fraaie Kardinge gebied. Zo kennen we Groningen. Wat ons betreft moet het ambitieniveau in Groningen hoog blijven, ook op sportgebied!”

Guus Vries

Voorzitter Bedrijvenvereniging VBNO