Economie

Groningen Stroomt Door wil vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen

De problemen rondom de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk lijken steeds erger te worden. Het stroomnetwerk zit steeds vaker ‘vol’. Met Groningen Stroomt Door slaan de Groningse bedrijvenverenigingen, Enexis, EnTranCe en de gemeente Groningen de handen ineen om vraag en aanbod van elektriciteit gebiedsgericht beter op elkaar af te stemmen. De partijen zetten donderdag 19 januari hun handtekening als startsein voor de samenwerking.


Leestijd: 3 minuten

Groningen Stroomt Door wil vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen
Groningen Stroomt Door wil vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. “Het uitbreiden van het huidige stroomnetwerk zal niet genoeg zijn om het energievraagstuk op te lossen”, zegt Eppie Silvius, projectmanager energietransitie van de gemeente Groningen. “Dat uitbreiden duurt jaren en kost landelijk bovendien vele miljarden. Om een overvol stroomnetwerk te voorkomen moeten vraag en aanbod lokaal beter op elkaar worden afgestemd.” 
 
Met die reden starten de betrokken partijen met de pilot Groningen Stroomt Door: een project waarbij de gemeente samen met netbeheerder Enexis, EnTranCe – Centre of Expertise Energy en het Groningse bedrijfsleven slimme oplossingen wil zoeken voor het overvolle stroomnetwerk. Op donderdag 19 januari bekrachtigden de partijen de samenwerking door een handtekening te zetten.

“Bijzonder hoe ver Groningen is”
Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, sloot online aan bij de bijeenkomst. Hij noemt het bijzonder hoe ver Groningen al is qua energietransitie en hoe verschillende partijen hier met elkaar in gesprek zijn en gezamenlijk oplossingen zoeken.

Netcongestie
In heel Nederland is er sprake van problematiek op het stroomnetwerk. Zo is er in elke provincie wel sprake van invoedingscongestie, wat inhoudt dat het aanbod van elektriciteit op bepaalde plekken of momenten groter is dan de capaciteit van het netwerk. Daarnaast is er in de meeste provincies ook sprake van afnamecongestie, wat inhoudt dat er meer vraag naar stroom is dan dat het net op dat moment kan leveren. 
 
In de provincie Groningen is vooral invoedingscongestie een probleem, hoewel het volgens de partijen slechts een kwestie van tijd is voor ook afnamecongestie zich zal voordoen. Dat is onder andere te zien op deze landelijke capaciteitskaart van Netbeheer Nederland.
 
Met Groningen Stroomt Door hopen de partijen te voorkomen dat bedrijven dermate last hebben van netcongestie dat de huidige bedrijfsvoering de limiet is voor het bestaande elektriciteitsnet en daarmee verduurzamingsplannen moeten worden uitgesteld. Silvius: “We hebben als gemeente baat bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast willen we als gemeente in 2035 CO2-neutraal zijn, dus het moeten uitstellen van verduurzamingsplannen willen we voorkomen.”

Energieverbruik in beeld
De pilot van het programma vindt plaats op bedrijventerrein Corpus den Hoorn en Westpoort. In de eerste fase zal er informatie worden opgehaald van bedrijven om het energieverbruik in beeld te brengen. Wanneer is de piekafname, wordt er energie opgewekt en wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf op het gebied van energie? 

Vervolgens kan er worden geanalyseerd en kunnen er samen met bedrijven concrete oplossingen worden bedacht om de problemen gebiedsgericht op te lossen. Dat kan van alles zijn. “Denk bijvoorbeeld aan het neerzetten van een grote batterij”, noemt Silvius als voorbeeld. “Als er op een piekmoment te veel stroom wordt opgewekt, kan de stroom daar tijdelijk in worden opgeslagen en later op de dag door omliggende bedrijven worden afgenomen. Zo hou je de stroom in het gebied in plaats van het te leveren aan het overvolle net.” 

Het programma is gericht op oplossingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Op de lange termijn is ook grootschalige uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig. Bovendien zorgt de inzichtelijkheid op het huidige elektriciteitsnet ervoor dat er gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt voor de lange termijn. Daar zijn netbeheerders TenneT en Enexis mee bezig.
 
Uiteindelijk hopen de partijen met Groningen Stroomt Door concrete gebiedsgerichte, maar ook gemeentebrede oplossingen te vinden. Silvius: “Als bedrijf alleen zijn de mogelijkheden beperkt, maar met een collectief zijn er gigantisch veel mogelijkheden. En daar kunnen individuele bedrijven vervolgens weer van profiteren.”

Foto: Jan Buwalda