Economie

Mega-waterstofproject in Eemshaven: “Vanuit Groningen belangrijke bijdrage aan behalen klimaatdoelstellingen"

In de Eemshaven werkt havenbeheerder Groningen Seaports, samen met Shell, Gasunie, RWE, en Equinor aan het grootste groene waterstofproject van Europa. Vanuit Groningen wordt daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zei Cas König, directeur van Groningen Seaports, onlangs in BNR Zakendoen van BNR Radio.


Leestijd: 2 minuten

Mega-waterstofproject in Eemshaven: “Vanuit Groningen belangrijke bijdrage aan behalen klimaatdoelstellingen"
Mega-waterstofproject in Eemshaven: “Vanuit Groningen belangrijke bijdrage aan behalen klimaatdoelstellingen"

Grote volumes waterstof

Onder de noemer North2 is het consortium van plan om in de Eemshaven grote volumes groene waterstof te gaan produceren. Groningen Seaports heeft speciaal voor die ‘groene economie’ een terrein van 45 hectare gereserveerd. Daar wordt voor tientallen miljoenen geïnvesteerd in onder andere de aanleg van leidingen voor het transport van de waterstof, zo schrijft economie.groningen.nl over het interview.

Bij het megaproject North2 gaat het niet alleen om de productie van groene waterstof, benadrukte König bij BNR. “We pakken de hele keten”, zo omschreef de directeur. De stroom wordt opgewerkt met een megawindpark op zee, waarna er in een nog te bouwen elektrolysefabriek in de Eemshaven waterstof van wordt gemaakt. Daarna wordt het via leidingen getransporteerd naar Zuidwending waar het in lege cavernes wordt opgeslagen. Vanaf daar gaat de groene waterstof – grotendeels via het al bestaande gasleidingnetwerk van Gasunie – naar grote industriële partijen in onder meer Delfzijl, Rotterdam, Amsterdam en ook Duitse Ruhrgebied.

Nieuwe bedrijven naar Eemshaven

Het is de verwachting dat het waterstofproject veel nieuwe bedrijvigheid naar de Eemshaven trekt. Er is voldoende waterstof, en ook de infrastructuur en het leidingnetwerk zijn op orde. “Voor nieuwe bedrijven is het een kwestie plug and play”, aldus König.

Om genoeg groene waterstof te kunnen produceren, wil Groningen Seaports komende jaren fors inzetten op off shore windenergie, waarbij er voor de kust grote windmolenparken verrijzen. De bouw van die megaparken vindt dan plaats vanuit de Eemshaven, die volgens de directeur daarvoor een van de best geoutilleerde en uitgeruste havens van Europa is. Om zijn woorden kracht bij te zetten wijst hij op een windmolenpark voor de kust van Engeland. “Dat is niet gebouwd vanuit de dichtstbijzijnde haven, maar vanuit de Eemshaven.” De Eemshaven beschikt namelijk over vijf grote kades, vanaf waar de gigantische materialen, die nodig zijn voor de bouw van de windmolens, op schepen kunnen worden geladen.

Om op grote schaal waterstof te kunnen produceren, is het wel noodzakelijk dat de Nederlandse overheid zijn portemonnee trekt, benadrukte König bij BNR. Groningen Seaports is aangesloten bij de waterstofcoalitie, bestaande uit 39 energiebedrijven, havenbedrijven, kennisinstellingen en milieuorganisaties, en volgens die coalitie is een flinke subsidie cruciaal om waterstof een belangrijke rol te geven in de energietransitie. Nederland loopt achter als het gaat om de subsidie op groene waterstof. In Duitsland werd vorig jaar al 9 miljard euro toegekend voor het stimuleren van de productie van groene waterstof. In Frankrijk is er 7 miljard euro beschikbaar en in Spanje 10,5 miljard euro.

Ambitie North2

De partijen in de coalitie hebben voor 2030 de ambitie om met windenergie 3 tot 4 gigawatt op te wekken voor waterstofproductie om daarna door te groeien naar 10 gigawatt in 2040. Dat zou het energiegebruik van 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens dekken.

De waterstofproductie zal naar verwachting zo'n 800.000 ton per jaar zijn in 2040. Dat gebeurt in eerste instantie in de Eemshaven, later mogelijk ook op zee. Volgens het consortium scheelt dat een uitstoot van ongeveer 7 megaton CO2 per jaar. Dat komt neer op 3,7 procent van de totale Nederlandse uitstoot.