Economie

Oost-Groningse gemeenten maken bezwaar tegen grotere windmolens in Duitsland

Twee gemeenten in oost-Groningen hebben officieel bezwaar aangetekend tegen volgens hen te forse windmolens aan de Duitse kant van hun gemeentegrens. Volgens de gemeenten Oldambt en Westerwolde zijn negatieve gevolgen voor omgeving groot door nieuwe, fors grotere, windmolens van 247 meter.


Leestijd: 1 minuut

In Duitsland worden plannen gemaakt voor de ‘re-powering’ van windmolens in Windpark Rhede. Dit betekent dat zes windmolens worden vervangen door vijf grotere windmolens met meer vermogen. De gemeenten Oldambt en Westerwolde hebben een gezamenlijke ‘Stellungnahme’ naar Landkreis Emsland gestuurd. Hierin geven de gemeenten aan tegen de plannen tot re-powering te zijn.

De te vervangen windmolens hebben een tiphoogte van 133 meter; de nieuwe molens zijn 247 meter hoog, aldus de twee gemeenten. De nieuwe windmolens worden ongeveer 100 meter verder van de grens geplaatst dan de oude.

De gemeenten Oldambt en Westerwolde vinden de negatieve invloed van de windmolens op het landschap groot. De windmolens zijn van verre te zien, vallen in negatieve zin op door hun omvang en leveren een onrustig beeld op aan de horizon door de beweging van de wieken. In de avond en nacht veroorzaken ze lichthinder. Door het toestaan van grotere windmolens, wordt de afstand waarop ze kunnen worden gezien groter. Grote windmolens hebben ook negatieve gevolgen voor de omgeving, zoals geluidsoverlast, slagschaduw, schitteringen en trillingen. Deze hinder vermindert het woon- en leefgenot voor omwonenden.

De gemeenten hopen met hun ‘Stellungnahme’ de plannen tegen te kunnen houden. Lukt dat niet, dan is Landkreis Emsland verzocht ervoor te zorgen dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden niet (verder) wordt aangetast. Ook verzoeken de gemeenten een alternatief voor de nachtverlichting te bedenken. En zeker geen nachtverlichting op grote hoogte toe te passen.

Verder vragen de gemeenten een gebiedsfonds in te stellen. Hieruit zouden inwoners van Oldambt en Westerwolde gecompenseerd moeten worden.